På SommerOase 2023 vil vi samle ind til Guds riges arbejde i Danmark og Guds riges arbejde i Indien, derfor samles der ind til følgende: Agape Indien, ASSI og DanskOase.

 

Der er rigtig mange fattige mennesker i de små og afsidesliggende landsbyer, som ikke er opmærksomme på et regelmæssigt sundhedstjek. Folk i disse landdistrikter går kun til lægen, hvis deres tilstand er meget alvorlig, og samtidig, hvis de har penge til at rejse til det nærmeste hospital. Mange mennesker lider af forskellige helbredsproblemer, men de ved ikke, hvad årsagen er. Det går især ud over kvinderne, som i det indiske samfund har lav status, og derfor sjældent får særlig meget opmærksomhed, heller ikke omkring deres helbred. Og på grund af deres fattigdom og status får de sjældent hjælp i tide, Nogle af de udfordringer de har, kan være cancer, diabetes, højt blodtryk, nyreproblemer, leverproblemer m.m. Den mobile kliniks formål er at hjælpe især fattige kvinder, med at identificere deres sygdomme med henblik på tidlig opdagelse, så de kan få den rigtige behandling og medicin, før det er for sent.

Vores lægeteam ankom til landsbyen omkring kl. 8:30, her blev landsbylederne inviteret til et lille introduktionsmøde. Efter dette møde satte lægeteamet deres borde op, og begyndte en registrering af patienter. Teamet kan klare mellem fra 180 til 220 personer pr. dag. Hver person, der er blevet registreret, kan nu gå til lægen, som vil foreslå, hvilken slags medicinske undersøgelser patienten har brug for. Alle personer får grundlæggende undersøgelser såsom blodtryk, diabetestest m.m. Herefter kan lægen ordinere yderligere undersøgelser såsom celleprøver, røntgen, mammografi m.m.

Hver dag er der plads til at ca. 100 patienter kan få yderligere undersøgelser. Der ordineres medicin efter behov, og patienterne kan nu gå hen og hente deres medicin, og derefter tage hjem.

Efter undersøgelser/test er udført, og registreret på hver person, vil de alle få besked via en rapport inden for 4-5 dage. Når patienten har modtaget rapporten, og hvis der bliver fundet cancer, diabetes eller andre helbredsproblemer, rådes de til at kontakte en læge for yderligere behandling. Vores mobile medicinske team kan kun give basal medicin, samt identificere sygdomme på et tidligt stadie, så de kan komme på hospitalet for yderligere behandling. Vi vil med denne mulighed kunne redde mange menneskeliv.

Feltkoordinator og medicinsk teamansvarlig er holdets vigtigste nøglepersoner til at organisere besøgene. Feltkoordinator finder 15 til 16 steder hver måned, det vil sige 4 steder hver uge - i alt 180 steder om året. Lægeholdet bruger ind i mellem tid til at skrive lægerapporter til de patienter, som de tidligere har haft til undersøgelse. Derfor er der planlagt 4 steder om ugen. Pr. år planlægger vi at yde lægehjælp til ca. 40.000 mennesker, hvilket er gennemsnitligt ca. 200 mennesker pr. sted.

I et slumområde uden for Delhi bor der 30.000 mennesker i dyb fattigdom.

ASSI er til stede i området og oplever hvordan især unge piger bliver tvunget ind i prostitution på grund af fattigdom. Derfor vil ASSI gennem et lokalt læringscenter og sport tilbyde især unge piger i alderen fra 12-18 at blive en del af et alternativt fællesskab, hvor sport er omdrejningspunktet og dermed en erstatning for hullet, hvor kriminaliteten opstår. ASSI har erfaring med unge der undgår kriminalitet grundet et nyt fundet formål.

Støtten fra indsamlingen på SommerOase vil blive brugt til dette arbejde.

ASSI ønsker at tilbyde et trygt miljø med mulighed for at dyrke fodbold, cricket og volleyball i et fattigt slumområde, hvor adgang til sportsfaciliteter normalt er utænkeligt. ASSI vil tilbyde passionerede trænere og skabe et attraktivt tilbud. Samtidig tilbydes uddannelse og rådgivning - alt sammen for at gøre det muligt at tilbyde unge piger en anden fremtid. Ved at gøre dette muligt i et slumområde, vil deltagerne opleve næstekærlighed, omsorg og et kendskab til evangeliet, da det er den mulige måde at evangelisere i Indien.

Vi drømmer om at kunne:

  • Starte 6 idrætshold indenfor forskellige sportsgrene
  • Registrer dem i sportskonkurrencer på distriktsniveau og videre
  • Starte ungdomskirker i samfundet
  • Nå ud til mere end 600 unge

ASSI er en hurtigt voksende kirkeplantningsbevægelse i det nordlige Indien. I områder med ekstrem fattigdom og udbredt håbløshed rækker ASSI ud. Det vurderes at 30 million har taget imod Jesus, som følge af Guds arbejde gennem ASSI.

ASSI har erfaret, at når kærligheden til næsten komme til udtryk ved at møde menneskers mest basale og presserende behov, så opstår der en taleret for bevægelsens lokale ledere til at forkynde evangeliet, så mennesker kommer til tro på Jesus og efterspørger et kristent fællesskab.

Bevægelsens lokale ledere starter med at møde de basale og presserende lokale behov – og så opstår nye huskirker som et resultat af nye troendes ønske om et kristent fællesskab, hvor de kan tilbede, opbygges og lære mere om den Gud, som de er kommet til tro på.

ASSI’s tilgang til kirkeplantning har vist sig særdeles effektiv. Det ledende strategiske princip er at finde og udruste lokale fredspersoner som ledere, der så gør andre til disciple og planter nye huskirker. De oplever dramatiske omvendelser og mirakler gennem bøn. Når en person er blevet omvendt, tilskyndes denne til at dele vidnesbyrd med det samme i næromgivelser, og det giver en hurtigt voksende og multiplicerende effekt af antallet af Jesus-følgere og husmenigheder.

 

DanskOase

DanskOase arbejder for fornyelse, udrustning og mission i den danske kirke og er struktureret som et netværk af menigheder og fællesskaber. 
Det er menighederne og fællesskaberne, der bærer bevægelsen fremad.

I det kommende år vil vi i høj grad fokusere på, at det netop er menighederne og fællesskaberne, som former DanskOase og ikke mindst SommerOase 2022. Efter to år med SommerOase online er der behov for at gentænke og nyudvikle SommerOase, som vi kender det. Vi drømmer om, at festivalen i højere grad formes af bevægelsen og afspejler menighederne og fællesskaberne. Det skal være et sted, hvor vi giver til hinanden og skaber sammen.

Sidste år blev medarbejderstaben reduceret pga. aflysningen af det fysiske SommerOase. For at kunne gentænke og nyudvikle SommerOase har vi derfor brug for din og jeres økonomiske støtte til at hente de nødvendige ressourcer ind. Og til at fokusere på at vi netop består af et netværk af menigheder og fællesskaber, som sammen udgør DanskOase.

TAK, fordi du vil være med til at give til vores allesammens DanskOase!

Læs mere om DanskOase