Årets SommerOase indsamling deles mellem fire organisationer:

Dansk Europamission

Forfølgelsen af kristne tager til i Tyrkiet og siden 2019 er 70 missionærer blevet udvist af landet. De efterlader sig et stort hul blandt lokale tyrkiske kristne, da de enten har været præster eller på anden vis spillet en afgørende rolle i kirken. 

På baggrund af en forespørgsel fra tyrkiske kristne gennemfører DanskOase og Dansk Europamission derfor et projekt, hvor lokale kristne tyrkere trænes i at plante menigheder, eller indgå i lederstillinger i eksisterende menigheder, nu hvor flere og flere missionærer udvises.  

Træningen er helhedsorienteret, sigter på hjertets forvandling og på at rejse sunde familier, som kan plante sunde menigheder. Projektets budget er 650.000 kr. og for disse midler aflønnes ledere i to år, så der kan plantes tre menigheder. 

Trods tiltagende forfølgelse søger flere og flere tyrkere svar i den kristne tro. Helligånden virker i det stille, så flere og fleres hjerter åbner sig for Guds kærlighed i Jesus Kristus. Tak om I vil bede for og støtte udvikling og aflønning af lokale, kristne, tyrkiske ledere, så de kan oplære de nye troende gennem årets indsamling.

Læs mere om Dansk Europamission

Hope

Uganda er, i lighed med resten af verden, hårdt ramt af Corona. Skolerne har stort set været lukkede siden marts 2020. Rigtig mange børn, der gik i 7. klasse, er droppet ud uden afgangseksamen.

Mange forældre har heller ikke længere råd til at sende børnene i skole. Rigtig mange unge har svært ved at finde jobs, da arbejdsløsheden blandt unge er stor.

Hope Danmarks partner i Kamuli distriktet i Uganda, ønsker at bringe håb til de unge. De ønsker at oprette værksteder, hvor disse unge (14-17 år) kan blive introduceret til forskellige håndværk, for at motivere dem til at komme videre fx med en lærlingeuddannelse.  Et forløb er beregnet til at vare 3 måneder, hvor værkstedsarbejde suppleres med skoleundervisning, som afsluttes med den afgangsprøve, de ikke fik taget i skolen.

Hope Danmark og Church of Uganda, Kamuli, planlægger forløb for 1000 unge, som kan blive inspireret til at tage en uddannelse og finde et job.

Årets SommerOase indsamling vil blive brugt til at etablere værksteder for bagning, syning, smedearbejde, tømrerarbejde, frisør håndværk, skomagerhåndværk, murerarbejde og sæbefabrikation. Tak om du vil være med til at give unge håb til deres fremtid, om uddannelse og job!

Læs mere om Hope

DanskOase

DanskOase arbejder for fornyelse, udrustning og mission i den danske kirke og er struktureret som et netværk af menigheder og fællesskaber. 
Det er menighederne og fællesskaberne, der bærer bevægelsen fremad.

I det kommende år vil vi i høj grad fokusere på, at det netop er menighederne og fællesskaberne, som former DanskOase og ikke mindst SommerOase 2022. Efter to år med SommerOase online er der behov for at gentænke og nyudvikle SommerOase, som vi kender det. Vi drømmer om, at festivalen i højere grad formes af bevægelsen og afspejler menighederne og fællesskaberne. Det skal være et sted, hvor vi giver til hinanden og skaber sammen.

Sidste år blev medarbejderstaben reduceret pga. aflysningen af det fysiske SommerOase. For at kunne gentænke og nyudvikle SommerOase har vi derfor brug for din og jeres økonomiske støtte til at hente de nødvendige ressourcer ind. Og til at fokusere på at vi netop består af et netværk af menigheder og fællesskaber, som sammen udgør DanskOase.

TAK, fordi du vil være med til at give til vores allesammens DanskOase!

Læs mere om DanskOase

Børne- og UngdomsOase

I Børne- og UngdomsOase (BUO) drømmer vi om, at børn, teenagere og unge får en levende relation med Gud og tager del i kirkens liv og mission.

I år samler vi ind til vores to store satsninger "Værdifuld Hverdag" og "Konfi To Go". Værdifuld Hverdag er et forældrekursus for alle forældre - både i og udenfor kirken - som ønsker at opdrage ud fra egne værdier og forholde sig mindre til, hvad meningsdannere, andre forældre og Google siger. Konfi To Go er et konfirmand-koncept, der tilbyder relevante ressourcer til sognepræster og arbejder for, at konfirmander i hele landet hører evangeliet om Jesus og oplever et meningsfyldt konfirmandforløb.

Læs mere om Børne- og UngdomsOase