Camping og landsbyer

Dit fællesskab på SommerOase
Alle campister bor i en landsby på SommerOase.

Landsbyerne "Nærheden" og "Friheden" har deltagere fra hele landet. "Nærheden" har fokus på fællesskab og samler deltagere, som har lyst til at danne nye relationer. "Friheden" er en åben landsby for deltagere, som ikke har et naturligt tilhørsforhold i en af de eksisterende menigheds- eller fællesskabslandsbyer.

Menigheds- og fællesskabslandsbyerne består af lokale fællesskaber, som mødes på SommerOase.