Ankomst og camping

Du skal oplyse dit ordre nr. til udlejeren, hvis de skal levere campingvognen.
Læs mere om proceduren for campingvognsudlejere

Vi kan først oplyse dit pladsnummer ved ankomst, da vi planlægger helt op til ankomstdagen.

Pladsen åbner lørdag d. 16. juli – adgang på pladsen tidligere foregår kun efter aftale.

Der åbnes ved check-in-stederne lørdag d. 16. juli kl. 11.00.

Andre muligheder:

  • Deltagere på WorkCamp: Medbring campingvogn (til senere opstilling) fra mandag 11. juli kl. 8.00
  • Campingudlejere: Check-in og opstilling fra fredag 15. juli kl. 8.00
  • Landsbyhøvdinge: Check-in og opstilling fra fredag 15. juli kl. 16.00 

Der er tidligst adgang til strøm, toiletter og vand på pladsen fra kl. 12.00 lørdag i uge 28.

Fra Horsens Station anbefaler vi bus nr. 220, som kører lige til busstoppestedet ved SommerOase og Bygholm Landbrugsskole på Hattingvej.

Praktisk på SommerOase

Affald smides i lukkede poser i de opsatte affaldsstativer, som står tæt på vejene rundt omkring på pladsen. Ved større affald henvises til de opsatte affaldscontainere i udkanten af pladsen.

SommerOase slutter lørdag d. 20. juli med fælles oprydning 09.00-13.00 og herefter fælles frokost. Vi håber, du har lyst til at give en hånd med.

SommerOase-armbåndet er din adgang til SommerOase-pladsen samt alle aktiviteter. Både armbåndet til gæster hele ugen og armbånd til dagsgæster skal bæres tydeligt og skal fremvises på forespørgsel af SommerOase-medarbejdere.

Går dit armbånd i stykker, skal du henvende dig i receptionen. Husk at medbringe det ødelagte armbånd, som bevis for at du har adgang til pladsen.

Det er ikke tilladt at parkere nogen steder på campingpladsen. Kørsel på pladsen er ikke tilladt. Eneste undtagelse herfra er SommerOases servicevogne med synlig tilladelse i forruden.

Alle biler skal efter ankomst og opstilling af camping-enhed parkeres på langtidsparkeringen. Der er rigelig plads på vores parkeringsarealer. Respekter venligst anvisninger fra medarbejdere.

Reglerne er en forudsætning for, at vi kan få lov til at afholde SommerOase og er udarbejdet på baggrund af brand-regulativ. Tillige er det dejligt, at børnene kan løbe rundt uden fare for trafik.

Børn er forældrenes ansvar. Vi opfordrer til at holde øje med børnene og forsyne dem med telefonnummer, hvis de skulle blive væk.

Opstil din vogn eller dit telt på det anviste sted og efter anvisning fra din landsbyhøvding. Flyt den ikke til et andet sted.

Cykling er tilladt på campingområdet, men giv altid plads til gående.

Alle dagsgæster skal henvende sig i receptionen, hvor de skal købe en dagsbillet. 

Det er IKKE tilladt at bruge el-varmere og andre store strømforbrugere. Sørg for at deles om de stik, der er til rådighed. Brug gerne forgrener-ledninger. Spar på strømmen!

Vær opmærksom på at have en lang forlængerledning med, især hvis du lejer din vogn ved en campingudlejer.

Egne medbragte fryseelementer kan lægges i fryserne i køkkenteltene på pladsen.

Hittegods indleveres i receptionen. Her kan du i ugens løb henvende dig, hvis du har tabt eller mistet noget. Glemte sager opbevares i 10 uger efter SommerOase og indleveres herefter til en lokal genbrugsbutik d. 1. oktober.

Få dage efter SommerOase flyttes hittegods til Oasekontoret. Bemærk at der er ferielukket på kontoret indtil mandag i uge 34. Kontakt info@danskoase.dk ang. glemte sager.

Is kan købes flere steder rundt på pladsen. 

Kontanter kan i mindre omfang hæves i butikkerne. MobilePay og betalingskort kan benyttes i SommerOases egne butikker.

Hunde skal holdes i snor og må ikke medtages indendørs på Bygholm Landbrugsskole eller i samlingsrum/telte. Undtaget herfra er registrerede førerhunde. 

Alle landsbyer på SommerOase har en landsbyhøvding. Høvdingen er vært i landsbyen og kan svare på mange spørgsmål. Alle gæster bedes være opmærksomme på og rette sig efter landsbyhøvdingens anvisninger.

Mandag kl. 15.30 er der landsbyparty.

Alle opfordres til at flytte spisestuen ud af forteltet. Landsbyhøvdingene er værter ved arrangementet.

Skolens bygninger aflåses hver aften fra kl. 01.00, og åbnes igen fra kl. 06.00. Fra 23.00-06.00 vil der være nattevagter på pladsen.

Parkering er ikke tilladt nogen steder på campingområdet, af hensyn til brandfare og legende børn. Der henvises til de markerede parkeringsområder. Biler med registreret handikapskilt kan læse mere under ”Handicapservice”.

Post kan afhentes og indleveres i Receptionen.
Du kan omdirigere dine aviser til SommerOase - eller få tilsendt feriepost fra venner mens du er på SommerOase.

Postadressen til SommerOase er:

Bygholm Landbrugsskole & Kursuscenter
att: SommerOase + Dit navn
Hattingvej 49
8700 Horsens

Program offentliggøres i Appen, så snart det er klar, og udleveres desuden ved ankomst.

Her kan du finde svar på det meste under SommerOase.

Åbningstider (søndag-fredag): 09.00-22.00

Der skal være ro på pladsen mellem 23.00-06.00. Vis hensyn og respektér SommerOases nattevagter.

Rygning foregår udendørs. Skodder skal smides i askebægere – det er godt for naturen og mere brandsikkert. Der er total røgfrit i alle telte og inden døre på skolen. Det gælder også værelser på skolen.

Skadestuen på SommerOase kan kontaktes på telefon mellem 8.00-24.00. Orienter dig om åbningstider på stedet. Ved akutte natlige skader henvises til skadestuen i Horsens. Ring til Region Midtjyllands lægevagt på tlf. 7011 3131. Ved alvorlig ulykke eller livstruende sygdom, ring 112.

Har du spørgsmål eller problemer, henvend dig da først til din landsbyhøvding og evt. derefter i receptionen.

Toiletter og bad finder du på campingpladsen. Handicaptoilet findes ved OaseTorvet. For folk på værelser og sovesale er der mulighed for bad på skolen. Det koster ikke ekstra at tage bad på SommerOase, men vi henstiller til at spare på vandet og give plads til hinanden.

Vaskepoletter til skolens vaskeri kan købes i receptionen. Poletter virker både til vaskemaskine og tørretumbler.

Det er IKKE tilladt at bruge el-varmerblæser!

WorkCamp er d. 8.-13. juli, hvor vi sammen bygger SommerOases fysiske rammer.

 

LÆS MERE OM WORKCAMP

Din egen grill må kun bruges på de opmærkede grillpladser. Reglerne gælder både gas- og kulgrill. SommerOase stiller ikke grill til rådighed.

Orienter dig om det nærmeste slukningsmateriel.