TuneUp er sporet for unge voksne mellem 17 og 22 år - for dig som ønsker at blive udfordret og udrustet til en daglig vandring med Gud. 

På TuneUp vil du få undervisning og forkyndelse, som er vinklet i forhold til de udfordringer og spørgsmål, du som ung står overfor. Vi drømmer om en lejr, hvor vi tør italesætte det gode og det svære, og hvor vi udfordrer og støtter hinanden i det. Vi vil sætte fokus på identitet og karakter, samt personlig tro og dagligt discipelskab.   

Om morgenen har vi bibeltime, hvor vi sammen vil lovsynge og søge Gud. Her vil vi følge SommerOases tema ved at dykke ned i Bibelens tekst og blive klogere på, hvad den har at sige ind i vores liv, midt i den kontekst vi står i. I løbet af eftermiddagen har vi fællesskabende aktiviteter, hvor vi møder hinanden på tværs af vennegrupper, og får mulighed for at lære nye mennesker at kende. Herudover vil vi bruge tid på dybdegående undervisning i aktuelle og relevante temaer. Om aftenen er vi med til at skabe "den store fest" sammen med de lidt ældre i Store Telt. 

På SommerOase er du velkommen til at bo i UngeCampen, som TuneUp deler sammen med TeenTrack. I campen vil der være rig mulighed for at møde nye mennesker på din alder. Uanset om du bor i campen eller ej, er du meget velkommen til at hænge ud og være med til vores aktiviteter, fx slutter vi hver aften dagen af med midnatsrefleksion, som er en mulighed for at blive stille og søge Guds nærvær sammen. 

Få mere ud af TuneUp på Facebook

Sporet er arrangeret af BUO. Medlemmer af BUO får særlig medlemsrabat på SommerOase.

Christian Callesen

Christian Callesen er årets hovedtaler på TuneUp.

Han er uddannet teolog og har været med til at starte Byens Valgmenighed i København, hvor han nu er præst. Vigtigheden af årets tema "Kraften fra det høje" er ifølge Christian enkel: Der ville hverken være kirke eller disciple uden kraften fra det høje. Han drømmer om, at alle de gode gaver, vi har fået givet af Gud må blive udnyttet. At de ting, Gud siger om os, må blive forløst.

Christian glæder sig til at være sammen med unge, der er åbne for at få nye tanker og ideer og vil komme til at forme fremtiden. Vi er i stor forventning til, hvad Gud vil sige til os gennem Christian på TuneUp.