VoksenOase er et sted, hvor du bliver opmuntret, inspireret og fyldt på af Guds ord og kraft. Vi ønsker, at du får hjælp og inspiration til at leve som en efterfølger af Jesus i alle livets facetter, således at du kan tage hjem fra SommerOase med et tættere vandring med Jesus, udrustet til at tjene i Hans kraft, hvor du er sat. 

Formiddagen i StoreTelt har fået et nyt format, så de får mere karakter af et formiddagsmøde. Bibelundervisningen bliver ledsaget af lovsang samt mulighed for forbøn og anden respons. I forlængelse af bibeltimen og responstiden vil der være en livsnær og praktisk undervisning om at opdage sine nådegaver og tjene i Helligåndens kraft.

Om aftenen mødes vi i StoreTelt til den store daglige fejring af Guds godhed, nåde og kærlighed. Vi giver Gud ære i sang, forkyndelse, stilhed, refleksion, bøn og forbøn.

Oplev SommerOase

TILMELD DIG NU