Glæd dig til inspirerende undervisning på SommerOase

Siden bliver løbende opdateret frem mod SommerOase 2023.

Dr. Amy Orr-Ewing

Dr Amy Orr-Ewing is an international author, speaker and theologian who addresses the deep questions of our day with meaningful answers found in the Christian Faith. She is the author of multiple books including ‘Where is God in All the Suffering?’ and bestselling, ‘Why Trust the Bible?’

Over the last twenty years, Amy has given talks and answered questions on university campuses around the world. She has also addressed Parliamentarians in the Speakers Rooms and Chapel at the UK Parliament and staffers on Capitol Hill, and at the West Wing of The White House. She regularly responds to invitations to speak in banks, businesses, and consultancy firms as well as churches and conferences. Amy is interested in the intersection of questions of meaning and faith with the marketplace, education and policymaking.

Amy holds a doctorate in Theology from the University of Oxford. She enjoys broadcasting in the media and giving public lectures. Amy is also the co-founder of REBOOT, an innovative youth initiative aimed at helping teenagers think deeply about faith, which now runs in countries all over the world. Amy lives in Oxford with her husband ‘Frog’. They have three boys. 

Dr. Amy Orr-Ewing er en international forfatter, foredragsholder og teolog, der adresserer vore dages dybe spørgsmål med meningsfulde svar, der findes i den kristne tro. Hun er forfatter til flere bøger, herunder Where is God in All the Suffering? ' and bestselling, 'Why Trust The Bible?

I løbet af de sidste tyve år har Amy holdt foredrag og besvaret spørgsmål på universitetscampusser rundt om i verden. Hun har også talt til parlamentarikere i talerværelserne og kapellet i det britiske parlament og ansatte på Capitol Hill og i vestfløjen i Det Hvide Hus. Hun reagerer jævnligt på invitationer til at tale i banker, virksomheder og konsulentfirmaer samt kirker og konferencer. Amy er interesseret i krydsfeltet mellem spørgsmål om mening og tro med markedspladsen, uddannelse og politikudformning.

Amy har en doktorgrad i teologi fra University of Oxford. Hun nyder at udsende i medierne og holde offentlige foredrag. Amy er også medstifter af REBOOT, et innovativt ungdomsinitiativ, der har til formål at hjælpe teenagere med at tænke dybt over tro, som nu kører i lande over hele verden. Amy bor i Oxford med sin mand "Frog", og de har tre drenge.

Amy holder bibeltimerne mandag til fredag

Keld Dahlmann

Keld tiltrådte i år som generalsekretær for DanskOase. Han har mange års erfaring med at varetage ledelsesopgaver i dansk kirkeliv og har særligt fokus på at støtte og udvikle menighederne i Oasebevægelsen og deres indbyrdes netværk. Han er cand. theol. og har siden 2002 været præst i Aarhus Valgmenighed som bl.a. daglig leder og senest international præst. Han kender DanskOase indgående og har ved siden af sit præstearbejde varetaget bestyrelsesposter og konsulentopgaver såvel nationalt som i global mission.  

Keld er gift med Sara og sammen har de 4 børn mellem 16 og 23 år, hvoraf en er hjemmeboende. 

Keld taler lørdag aften om: Sammen - enhed i Kristus

Anna Døssing

Anna Døssing Gunnertoft er provst i Aalborg Vestre, sygehusprovst for Region Nord og sognepræst i Nibe og Vokslev kirker. Hun har særligt fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø i folkekirken samt skabe muligheder for vækst og diversitet i de forskellige sogne i provstiet. Anna har det meste af sit arbejdsliv beskæftiget sig med religionspædagogik, og hun har tidligere været ansat som underviser på Pastoralseminariet, Aarhus, Lærerseminariet, VIA UC, og som religionspædagogisk konsulent i Aalborg stift. Anna er uddannet cand. theol. og cand. pæd. i Pædagogisk Filosofi og arbejder ved siden af sit provstejob med en ph.d. om præsters konfirmationsteologier.

Anna er gift med Jakob Gunnertoft og sammen har de 3 hjemmeboende børn i alderen 9 til 15.

Anna afholder gudstjeneste søndag.

Andrew Brunson

Efter at have været missionær sammen med sin familie i Tyrkiet i 23 år, blev Andrew fængslet i 2016 og sad i fængsel i to år. Han blev som kristen præst fanget i et storpolitisk spil med USA og Tyrkiet.

Fængslingen førte til en troskrise for Andrew. I fængslet kunne han ikke mærke Guds nærvær, han tvivlede, overvejede selvmord og måtte endda have psykofarmaka. Hans historie er dog også varm. I fængslet vidnede han stadig om sin tro og bad for syge. Det første år var han psykisk nedbrudt i fængslet, men Gud genopbyggede ham og hans vidnesbyrd er sjælesørgerisk og kan bringe håb til mennesker der kæmper med troen og livet. Andrew og er teologisk velfunderet og har en ph.d. i Det Nye Testamente fra University of Aberdeen. 

Under fængslingen formidlede Dansk Europamission bedeemner for Andrew samt faciliterede, at danskere kunne skrive breve til det tyrkiske indenrigsministerium med appel om hans løsladelse, hvilket mange gjorde.

Andrew taler søndag aften om: Sammen med den globale kirke, også den, der lever med forfølgelse.

Michael Wandt Laursen

Mikael Wandt Laursen er generalsekretær for FrikirkeNet, der er en paraplyorganisation for frikirkelige trossamfund udenfor folkekirken. I dette virke har Mikael arbejdet målrettet på dialog, tillid og samtaler om tro med politikere, journalister, meningsdannere samt dansker mere generelt. 
Mikael er gift med Heidi og har fem børn.

Michael taler mandag formiddag om: Sammen med mennesker, som vi måske ikke forstår
og mandag aften om: Sammen i dansen med et andet menneske

Steen Palmqvist

Steen Palmqvist er uddannet psyko- og familieterapeut, har arbejdet inden for diakonien gennem de sidste 30 år i KFUMs soldatermission, Blå Kors, Børnegudstjenesten og Foreningen Agape, er konsulent i Agape, har desuden egen konsultation. Steen besvarer spørgsmål i kategorien "Mellem mennesker".

Steen taler tirsdag formiddag om: Sammen i det kristne fællesskab

Victor John

Med Victor John fra Indien møder vi en vækkelsesleder og samfundstransformator, som har oplevet mennesker fra mange forskellige samfundsgrupper, blive omvendt.

Victor John er svensk gift og kender derfor også vores skandinaviske kultur indgående. Han er derfor i stand til at udfordre skandinaviske kristne effektivt og identificere de barrierer, som holder os tilbage fra at se et folkeligt gennembrud for evangeliet i en tilsyneladende uinteresseret kultur præget af mange samfundsgrupperinger.

Man skal ikke lytte til Victor John, hvis man ikke vil forstyrres, udfordres og forbavses. Eller hvis man bare elsker status quo. Men hvis du nu er træt af status quo, ikke ser megen frugt af din tjeneste for evangeliet og godt kunne tænke dig et åndeligt nybrud i det danske folk – ja, så kom.

Victor John taler tirsdag aften om: Sammen i menigheden trods forskellighed og udfordringer.

Jesper Oehlenschläger

Jesper Oehlenschlæger udviklingsdirektør i Samfonden, hvor han arbejder med at udvikle projekter, baseret på kristne værdier, der kan være med til at skabe et bedre samfund. Han er uddannet cand.theol. fra Københavns Universitet og har tidligere været sognepræst og efterskoleforstander. Han er initiativtager til Arrow lederskabsprogrammet i Danmark. Han er forfatter til en række forskellige bøger om teologi og lederskab og foredragsholder i en lang række forskellige sammenhænge. På SommerOase taler han over temaet ”Sammen om samfundet” der blandt andet tager udgangspunkt i hans seneste bog ”Byens lykke - når kirken søger samfundets fælles bedste”. Jesper er gift med Priscilla og bor i Hillerød, han er far til to voksne børn.

Jesper taler onsdag formiddag om: Sammen om byens lykke

Helle Rønne Samuelsen

Helle er Cand teol og har været præst i København Vineyard i 13 år. I august 2017 flyttede hun og familien sammen med 3 andre familier til Bornholm for at plante en ny og missional kirke kaldet Rønne Vineyard. Siden har de eksperimenteret med, hvordan de kan komme mennesker i lokalsamfundet i møde, der hvor de er, og invitere dem med til festen i Guds rige og en farverig menighed af nye troende er langsomt vokset frem. Det har været en smuk opdagelsesrejse, hvor de har lært en masse om Guds store længsel efter vores medmennesker. Ved siden af at være præst i Rønne Vineyard er Helle landsleder i missionsorganisationen OM Danmark, som har fokus på at nå de mindst nåede gennem at plante missionale kirker i hele verden. 

Helle brænder for at se kirken i Danmark række ud mod mennesker i den sekulariserede verden, vi er en del af og drømmer om at se mange flere kristne pionere nye missionale fællesskaber med fokus på dem, der ikke traditionelt er en del af et kristent fællesskab. 

Helle er gift med Carsten og mor til tre piger fra 7 - 20 år. De har også vores lille barnebarn boende i hjemmet.     

Helle taler onsdag aften om: At være kirke sammen med dem i lokalmiljøet.

Usha Reifsnider

Usha Reifsnider is a British Gujarati Christ follower. Her parents were Hindu migrants from India. Usha has served in cross cultural mission since 1988 with a specific focus on migrant engagement. Usha holds an MA in Practical Theology, and a PhD with a special focus on the intersection of Cultural Anthropology and Practical Theology.
Usha serves as one of the two Lausanne Europe Regional directors. She also serves on the board of the European Evangelical Alliance and is a director with the Centre for Missionaries from the Majority World. Usha is married to Dr Matthew Reifsnider and has two married children and two adopted grandkids.

Usha Reifsnider er en britisk Gujarati Christ follower. Hendes forældre var hindu migranter fra Indien. Usha har været involveret i interkulturel mission siden 1988 med et særligt fokus på migranter. Usha har en MA i praktisk teologi og en PhD med et særligt fokus på skæringspunkterne i kulturelantropologi og praktisk teologi.
Usha tjener som den ene af to regionale ledere i Lausanne Europe. Hun er også i bestyrelsen for den europæiske evangeliske alliance og er leder for Centre for Missionaries from the Majority World.
Usha er gift med Dr. Matthew Reifsnider og har to gifte børn og to adopterede børnebørn.

Usha taler torsdag formiddag om: Sammen i mission på tværs af kirker
og torsdag aften om: Sammen for at række gode nyheder til alle

Charlotte Rørth

Charlotte Rørth (f. 1962) er forfatter og journalist og medarrangør af litteraturfestivalen Ordkraft.

I 2015 skrev hun bestselleren Jeg mødte Jesus, der var hendes debut som forfatter og siden er oversat til seks sprog. I 2017 udkom Vi mødte Jesus, og i 2019 er hun aktuel med Gud, du er jo lige her – Sådan lever jeg med min tro.

Charlotte taler fredag formiddag om: Sammen i samtalen om tro. Hvordan gør vi det?

Jane Baumgartner-Nielsen

Jane Baumgartner-Nielsen er assisterende præst i Aarhus Valgmenighed. Er uddannet cand.med. og speciallæge og har siden 2017 været leder af børnekirken i Aarhus Valgmenighed og fra 2021 ordineret præst samme sted. 

Sideløbende med præstejobbet er Jane Baumgartner-Nielsen formand for Børne- og UngdomsOase (BUO) og sidder med som repræsentant for BUO i DanskOases lederskab. 

 Er gift og mor til 3 teenagere.

Jane taler fredag aften om: Sammen som kirke i Danmark

Peter Højlund

Peter er bachelor i teologi fra Menighedsfakultetet, og efter sommerferien går han i gang med en kandidat i teologi på Aarhus Universitet. Han har siden sine start-20’ere arbejdet med kristendomsformidling i forskellige kirkelige sammenhænge. Først i en 15 måneders projektstilling i Indre Missions Ungdom, og sidenhen i en stilling som timelærer på Børkop Højskole. Det har således altid været en stor og vigtig del af hans teologiske dannelsesrejse at have nogle kanaler, som den indoptagende viden kunne få lov til at strømme ud gennem.

Privat er han gift med Hannah, bor på Trøjborg og udgiver musik med indie-pop/rock-duoen ‘alt det der drukner’.” 

Peter taler til bibeltimerne på UngeOase

Oplev SommerOase

KØB DIN BILLET