Tema 2019: Kraften fra det høje

En helt central pointe i Jesu forkyndelse, da han gik her på jorden, var, at Gudsriget er kommet nær. Det blev tydligt gennem helbredelser af fysiske og psykiske lidelser og ved at Jesus aktivt kaldte dem der tidligere stod udenfor fællesskabet ind i et fællesskab med ham. Der var radikalt anderledes, fra de religiøse systemer man kendte.

Gudsrigets komme ophører ikke med Kristi Himmelfartsdag. Gud har mere for os. Jesus lover, at han ikke vil efterlade os faderløse og derfor kommer Gud nær igen. Ikke som et menneske, som kan kendes i tid og rum, men som en kraft, som er hans talsmand her på jorden. Derfor fejrer vi som kristne også pinsen, som en del af Guds store fortælling. Helligånden bliver den der puster liv i den første menighed og det er det liv vi som menigheder også har adgang til idag.

Det der tidligere var knyttet til Jesu virke, bliver nu knyttet til disciplene, som kaldes til at bringe og vidne om gudsriget.

På SommerOase ønsker vi at undersøge det, Ånden kommer med og kommer for. Derfor vil vi de næste to år undersøge Åndens udrustning og sendelse endnu dybere.

På SommerOase 2019 skal vi undersøge Åndens udrustning af kirken. Jesu forkyndelse holdt sig ikke kun til ord, men viste sig i den måde han mødte mennesker på og de mirakler han gjorde: Mennesker blev sat fri, inkluderet og kaldt ind i det potentiale Gud har lagt i dem. Jesus lover at være hos os, så han igennem os kan fortsætte dette.

Vi skal derfor beskæftige os med forskellige dele af Åndens virke her hos os: helbredelse, enhed, nådegaver. Vi skal undersøge det bibelske fundament, men også det praktiske aspekt. Vi skal både lytte og vi skal handle.

At vi har fået Ånden betyder at vi kan leve et liv sammen med Jesus. Det betyder også at Jesus lever i os. Det betyder at miraklernes tid virkelig ikke er forbi, men er tilgængelige for os i vores kirker og vores hverdag.

Gudsriget er nær - det var det med Jesus og det har det været op igennem hele kirkehistorien. Det er også nær, her i os idag.

Temabogpakke til SommerOase

I samarbejde med Novia har vi sammensat en bogpakke som forbereder hele familien på årets SommerOase tema. 

Bogpakken består af 3 bøger:

  • Vingeslag, som er en tegneserie henvendt til teenagere.
  • Kraft fra det høje, som handler om Helligåndens glæde og kraft i vores liv.
  • Jesus kalder, som samler familien om små daglige tekster, formuleret som Jesus der taler direkte til os.

Læs mere om bogpakken her

Køb bogpakken hos Novia

Oplev SommerOase

TILMELD DIG NU