Der er to seminarblokke mandag-fredag på SommerOase.

 • Seminarblok 1: 13.15 - 14.00
 • Seminarblok 2: 14.30 - 15.30

Siden vil løbende blive opdateret med flere seminarer op til SommerOase.

Print oversigten over ugens seminarer her (vi gør opmærksom på, at der er nogle seminar undervejs - oversigten er derfor ikke en endelig udgave endnu).

Alpha

Alle skal have en mulighed for at udforske tro, stille spørgsmål og dele deres synspunkter. På Sommeroase i år kan du få en smagsprøve på Alpha og stille spørgsmål om tro, liv og mening. Vi vil sammen se en række videosessioner, der udforsker den kristne tro. Hvert oplæg ser på et nyt spørgsmål om tro, og derefter vil vi drøfte de spørgsmål, som du måtte have.

Alpha forløber over 2 seminarblokke mandag – fredag fra 13.15-15.30, og der serveres kaffe og kage undervejs. Vi deles ind i faste grupper, som ledes af en gruppeleder. Der er fortrolighed og tavshedspligt i grupperne. Det er efterfølgende muligt at følge de resterende 9 sessioner online.

Alpha ledes af Gitte og Reinhard Thomsen.

Tilmelding er nødvendig til gmt@alphadanmark.dk.

13.15 - 15.30
Tema: Hvem er Jesus?

Lokation: Klasselokale E

13.15 - 15.30
Tema: Hvorfor døde Jesus?

Lokation: Klasselokale E

13.15 - 15.30
Tema: Hvordan kan jeg tro?

Lokation: Klasselokale E

13.15 - 15.30
Tema: Hvorfor og hvordan kan jeg bede?

Lokation: Klasselokale E

13.15 - 15.30
Tema: Hvorfor og hvordan skal jeg læse Bibelen?

Lokation: Klasselokale E

Parkursus

Tre eftermiddage med parforholdet i fokus. På Sommeroase kan du i år deltage på Parkursus sammen med din partner.

Formålet med kurset er at skabe gode relationelle vaner, som kan hjælpe dig og din partner med at vokse tættere sammen og sikre, at jeres parforhold vokser hele livet igennem. Parkursus er for alle par, ikke bare dem som har kæmpestore problemer, men også for dem som gerne vil ruste parforholdet til fremtiden.

Vi vil sammen se tre videosessioner, der udforsker parforholdet. Hver lektion indeholder undervisning og private samtaler, hvor I som par får tid til at snakke sammen om lektionens emner. På intet tidspunkt er der gruppesamtaler - alle samtaler er 100% personlige - kun mellem dig og din partner.

Parkursus forløber over 2 seminarblokke mandag, onsdag og fredag fra 13.15-15.30, og der serveres kaffe og kage undervejs. Det er efterfølgende muligt at følge de resterende 4 lektioner online.

Til parkuset hører der en bog til - ‘Ægteskabskursus’. Man bør have en hver, og bogen koster 145 kr. stk. Bogen kan købes på kurset.

Parkursus ledes af Birgitte og Øjvind Thomasen.

Tilmelding er nødvendig til gmt@alphadanmark.dk.

13.15 - 15.30
Tema: At bygge et stærkt fundament

Lokation: Klasselokale B

13.15 - 15.30
Tema: Kommunikationens kunst

Lokation: Klasselokale B

13.15 - 15.30
Tema: Konfliktløsning

Lokation: Klasselokale B

Familiespor

Dette spor henvender sig til forældre med børn mellem 0 og 18 år. Vi tager forskellige temaer op, som relaterer sig til forældreskab og familieliv. Familieværdier går igen i flere af seminarerne, som det fundament og de pejlemærker, der ligger til grund for, at vi kan opdrage og indrette familielivet med myndighed, frihed og mening. Konkret kommer vi fx. omkring søvn i småbørnsfamilien, forældre til teenagere samt familieliv og tro. Et enkelt seminar henvender sig til præster og kirkeledere, hvor vi vil præsentere forældrekurset Værdifuld Hverdag. Nogle seminarer afvikles 13.15 og andre 14.30, så sørg for at orientere jer i programmet fra dag til dag. Velkommen til et nådefuldt rum med plads til ærlige samtaler om forældreskab og familieliv!

Sporet ledes af Thilde Kofod og Merete Dalsgaard

14.30 -15.30
Tema: Find jeres familieværdier

Lokation: Multisal

13.15 - 14.00
Tema: Sådan når kirken forældre i dag

Lokation: Multisal

 

14.30 - 15.30
Tema: Hvad er det gode familieliv for os? Gør nytårsstatus i sommerferien

Lokation: Multisal

14.30 - 15.30
Tema: Giv Gud med i bagagen

Lokation: Multisal

13.15 - 14.00
Tema: Småbørn og søvn

Lokation: Multisal

 

14.30 - 15.30
Tema: Gro med din teenager

Lokation: Multisal

Højskolespor

På dette spor skal vi dykke ned højskoleånden, som har haft dyb og varig indflydelse på vores land og kultur. Helt centralt i dette står kernebegrebet "åndsfrihed". Vi kommer til at angribe det fra flere vinkler og se på hvor åndsfriheden kommer fra og hvordan åndsfriheden har det i dag. I kyndige foredrag om blandt andet Grundtvig, Kierkegaard og Koch vil vi blive oplivet og oplyst, og vil hver dag - naturligvis - synge fra højskolesangbogen. Velkommen til højskoleforedrag til refleksion, eftertanke og drøftelse.

Sporet forløber mandag- fredag 14:30-15:30 og ledes af Jakob Carl Christensen og Frederik Mukai Hauge

14.30 - 15.30
Tema: Åndsfrihed - et aktuelt overblik

Åndsfrihed er et begreb mange har hørt om, men hvad betyder det? Til det første højskoleforedrag skal vi arbejde med begrebet, som er overskriften for vores spor. Hvordan definerer vi det, og hvor kommer det fra? Vi kommer til at se på en række dilemmaer for åndsfriheden, og hvordan det står til med den i dag i Danmark.

v. Michael Agerbo Mørch - adjunk i systematisk teologi ved Dansk Bibel institut og var redaktør på antologien ”Åndsfrihed i det morderne samfund”, som udkom sidste år

Lokation: Hvid sal

14.30 - 15.30
Tema: Kierkegaard - fantasi

Kierkegaards fantasi begreb er en central del af den danske filosof Søren Kierkegaards tanker og værker. Fantasien spiller en vigtig rolle i Kierkegaards filosofiske system, især i forhold til individets selvforståelse, livsvalg og forholdet til det guddommelige.

Kom til dette seminar og hør mere om Kierkegaard og hans fantasi begreb.

v. Anna Kiel Rughave - cand.mag. i idehistorie og tidligere KFS-sekrætær

Lokation: Hvid sal

14.30 - 15.30
Tema: Grundtvig - det frie, levende ord

Grundtvig gik ind for frihed i alle samfundets forhold: Religionsfrihed, fri menighedsdannelse, næringsfrihed, ytringsfrihed, kvindernes frihed, osv. Men han skelnede mellem to væsensforskellige former for frihed, som begge skulle have plads. Nemlig op den ene side, "Friheden for Thor”, som er den sande frihed, kærligheden til sandhed, tørsten efter retfærdighed, og kampen for samme. Og på den anden 'friheden for Loke’, som er “jeghedens ånd" og "glat som en ål", idet den bygger på “selvklogskab og selv-rådighed”, siger Grundtvig. Det åndelige liv kan kun trives i frihed. Derfor må Loke sættes fri. Men hvis Loke-friheden får fuldkommen frie tøjler, så alle blot forfølger den frihed, som er listig, beregnende og til egen fordel, så undergraves den sande frihed, som er skaberfriheden, friheden til at indgå i kreative fællesskaber med andre mennesker og med Gud. Grundtvig kalder det friheden til det fælles bedste.

v. Uffe Jonas - Ph.d., forfatter og foredragsholder

Lokation: Hvid sal

14.30 - 15.30
Tema: Hal Koch - om demokrati, tolerance og åndsfrihed

Til dette seminar skal vi dykke ned i en af vores store demokratiske tænkere, Hal Koch, som var teolog og forfatter til flere bøger bl.a. den kendte ”Hvad er demokrati?”. Bogen udkom kort efter 2. verdenskrig og udgjorde sammen med andre tekster og artikler et vigtigt bidrag til datidens demokratidebat – herunder om, hvorvidt danske nazister i årene efter krigen skulle have frihed til at danne foreninger, ytre sig, stille op til valg osv. Vi skal se på efterkrigstidens demokratidebat og hvilket syn Hal Koch havde på demokrati og åndsfrihed.

v. Daniel Toft Jakobsen - tidligere medlem af folketinget for Socialdemokratiet

Lokation: Hvid sal

14.30 - 15.30
Tema: Demokratiet - er det i krise?
I 2020 kom en rapport fra Dansk Ungdoms Fællesråd frem til, at demokratiet er udfordret. Færre deltager i den politiske debat og tilliden til medier og politikere er meget lav. Det skal vi se nærmere på til dette seminar og se på hvordan den demokratiske selvtillid kan øges. Ydermere skal vi se på vigtigheden for åndsfrihed i et demokrati.

v. Lucas Skræddergaard - medlem af Dansk Ungdoms Fællesråds styrelse, som repræsentant for Ung Mosaik

Lokation: Hvid sal

Global Mission

‘at se, hvad Gud gør og slutte sig til’

Denne sætning tilskrives i vid udstrækning den tidligere ærkebiskop af Canterbury Rowan Williams. Hvad er Gud igang med hvor du er og i vores verden rund? 

Uanset om du er en aspirerende missionær, en erfaren fortaler eller bare nysgerrig på det globale missionslandskab, lover denne seminarbane at tænde din lidenskab, udvide dine horisonter og ruste dig med værktøjer til at gøre en varig indvirkning. Vær forberedt på at blive inspireret, udfordret og styrket, når vi samles for at udforske de ubegrænsede muligheder ved at tjene menneskeheden og transformere liv.

 

Sporet forløber mandag- fredag og ledes af Jakob Swartz og Clement Stephen Dachet.

13.15 - 15.30
Klimaforandringer
Klimaforandringer vedrører os alle, men konsekvenserne rammer skævt. De stigende temperaturer går i sær ud over udsatte mennesker og samfund i den 3. verden.

Vejrvært på DR, Mikael Jarnvig, vil som klimaekspert fortælle om konsekvenserne af den globale opvarmning og om, hvordan vi skal forholde os til den nye virkelighed.

 

Hungersnød, fattigdom, ødelagte hjem, mistede liv, husdyr og ejendele er blot nogle af de katastrofale følger, som klinaforandringerne fører med sig. Men hvad kan vi gøre ved problemerne i de lande, der er allerhårdest ramt?

Generalsekretær, Betina Gollander-Jensen, fortæller, hvordan vi forebygger og forhindrer klimakatastrofer i udsatte lande og hjælper tusindvis af udsatte mennesker til bedre liv.

 

Lokation: TeenTrack

Areopagos – trospraksis og dialog

Gennem arbejdet med dialog, diakoni og trospraksis møder vi i Areopagos åndeligt søgende ved mange arrangementer og events ud over hele Danmark. Dette spor præsenterer noget af vores arbejde og giver indblik i blandt andet arbejdet med åbne kirkefællesskaber, online kontemplativ meditations-platform for unge voksne, bøn i bevægelse og åndelig vejledning.

Med fokus på den praksis, vi udlever i vores kristne tro, og med fokus på, hvordan vi inviterer medmennesker og hinanden til medvandrerskab i en travl og sekulariseret verden, er du hjerteligt inviteret til følgeskab og vækst gennem dette spor.

13.15 - 14.00
Åbne fællesskaber, hvor alle er på vej
Vi vil dele erfaringer og reflektere over, hvordan vi kan være kirke på en måde, hvor vi alle kan være på vej.
Hvordan kan vi tilbyde et rum, der er radikalt åbent for mennesker med mange forskellige erfaringer og livstydninger, samtidig med, at der også er et tydeligt fokus på og retning imod Kristus?
Peter deler indtryk fra fællesskaberne i ’Kirke på vej’, et arbejde med udgangspunkt i Roskilde Stift. Torsten vil fortælle om praksis og erfaringer fra fællesskabet Nautilus, hvor der kommer mange åndeligt nysgerrige mennesker, som møder Areopagos/I Mesterens Lys på helsemesser, stilleretræter med mere.

v. Torsten Borbye Nielsen og Peter Tingleff

Lokation: Klasselokale C

13.15 - 14.00
Bøn i bevægelse
Bøn i bevægelse er kropsbønner med langsomhed, opmærksomhed og gentagelser. Men hvad kan det give os at bede med kroppen? Og hvorfor har vi brug for langsomhed og gentagelser som en del af en trospraksis? Det vil Mia kaste lys på – og også på, hvordan bøn i bevægelse kan styrke både vores fysiske og åndelige velvære.

v. Mia Broe Jakobsen

Lokation: Klasselokale C

13.15 - 14.00
Åndelig vejledning
Bente Mikkelsen Pahus, landechef i Areopagos er uddannet ”åndelig vejleder” fra North Park Theological Seminary i Chicago og har mange års erfaring. I denne workshop skal vi sammen tale om åndelig vejledning som redskab for et tættere forhold til Gud og som trospraksis, en praksis der rækker ud til Gud.

 • Åndelig vejledning inviterer ind i et rum, hvor vi lytter efter det usagte.
 • Åndelig vejledning kan bringe ro og trøst i livet dér, hvor livet ikke giver mening.
 • Åndelig vejledning kan give poetisk fødselshjælp til nye ideer og store livstransitioner.
 • Åndelig vejledning er en inkluderende praksis, hvor vi sammen lytter efter Gud.


Seminaret er for alle, både trænede vejledere og dig, der søger åndelig vejledning.

v. Bente Mikkelsen Pahus

Lokation: Klasselokale C

13.15 - 14.00
”Ånd Ind” – I en travl hverdag
Vi lever i en verden, hvor livet ofte kan være travlt og uforudsigeligt. De fleste af os kender behovet for at stoppe op, puste ud og trække stikket for en stund. Men når vi puster ud, har vi altid brug for at ånde ind igen. Spørgsmålet er, hvad vi ånder ind? Er det bekymring, uro og stress? Eller kan vi faktisk skabe permanente rytmer og åndehuller i vores liv, hvor vi lader os fylde af det gode, skønne og sande – af Guds nærvær. Og kan disse rytmer blive en livsstil og en fast del af vores åndedræt? Velkommen til ”Ånd Ind”.
(På workshoppen vil du opleve smagsprøver fra Areopagos’ nye digitale univers ”Ånd Ind”)

v. Christoffer Krøgh Engholm

Lokation: Klasselokale C

Christfulness

Ønsker du at søge fordybelse med Kristus i centrum? Christfulness (Kristi fylde) kombinerer praksis og lære på en måde, som åbner for en erfaring af Guds nærvær i Kristus. Det er ikke en særlig metode eller meditationsform, men Christfulness er et samlende udtryk for et kristent menneskesyn og en forståelse af livet. Christfulness udtrykker målet med al kristen spiritualitet:
At Kristus vokser i os.
De tre dage om Christfulness udgør et samlet hele, og der indgår forskellige åndelige praksisser i hver workshop. Underviser er Ole Skjerbæk Madsen, som er præst og har udviklet Christfulness.

14.30 - 15.30
Christfulness 1: Det bibelske fundament og menneskesynet
v. Ole Skjerbæk Madsen

Lokation: Klasselokale C

14.30 - 15.30
Christfulness 2: Kristus med mig og Kristus i mig
v. Ole Skjerbæk Madsen

Lokation: Klasselokale C

14.30 - 15.30
Christfulness 3: Kristus i dig (medmennesket) og sammen i Kristus (fællesskabet)
v. Ole Skjerbæk Madsen

Lokation: Klasselokale C

14.30
Paneldebat om skabelsen
v. Ole Skjerbæk Madsen og Uffe Jonas - Bente Mikkelsen Pahus er ordstyrer

Lokation: Klasselokale C

Køn og seksualitet som vilkår og gave

Dette seminarspor handler om de forskellige udfordringer og retninger, vi kan støde på i processerne af at være menneske med en seksualitet. Gud har givet os seksualiteten som gave, men en brudt verden har gjort det svært og udfordrende, så der ofte bliver skabt kløfter mellem mennesker frem for fællesskab og integritet.

Udgangspunktet for sporet er fællesskabet med andre, der hvor man kan komme til at føle sig udenfor eller ensom. Hvad enten man kæmper med kønsidentitet, kønsroller eller seksuel orientering, er den stærkeste ressource det tilhørsforhold, vi kan have med hinanden og med Gud gennem processen. Endvidere vil man få et bud på, hvordan vi som troende forholder os til hinanden, så dørene til kirken åbnes for alle, der har lyst til at komme ind.

Seminarsporet er både for dig, som har erfaret disse ting inde på livet, og dig som blot ønsker større viden og klarhed om emnerne.

13.15 - 14.00
Køn og kønsidentitet - v. Sara Palmqvist
Samtalen om kønsidentitet er svær at tage i dag, da den bærer præg af at skabe ravage både i og udenfor kirken. Dette gælder både i den traditionelle forstand og den mere konstruktionistiske. Derfor vil dette seminar give en grundlæggende forståelse af kønsidentitet - først ved en snak om den traditionelle binære opfattelse med to køn. Envidere gennem en belysning af den mere flydende kønsopfattelse som breder sig hos flere unge i dag.

Vi vil se på spørgsmålet om, hvordan vi som kristne kan tale med hinanden og de unge, hvor udgangspunktet med to køn bliver en styrke og hjælp til skabelsen af brede, fleksible rammer i kønsforståelsen.

Lokation: Klasselokale I

13.15 - 14.00
Homoseksuelle følelser og kønsdysfori – Hvad stiller vi op?
Mennesker kan opleve, at de bliver udfordret af deres egen seksualitet, bibelens ord og omgivelsernes reaktioner.

Anne Kjær Poulsen fortæller sin historie.

Elise Bjørnholt deler nogle overordnede betragtninger omkring udbredelse og erfaring blandt danskere.

Gunhild Aaen Madsen, vil fortælle om KNUS, et tilbud til mennesker, der ønsker at udleve deres seksualitet indenfor Bibelens vejledning.

Lokation: Klasselokale I

13.15 - 14.00
Mand og Mand - v. Ruben Knudsen
Mand og Mand Imellem ligger i år på seminarsporet omkring køn og seksualitet. Seksualitet er gave som desværre for mange bliver et problem og derfor undersøger vi hvorfor det gør det. Og vi kommer også til at se lidt nærmere på hvordan det maskuline ofte forstår sig ved seksualiteten. Når det maskuline forstår sig selv gennem det seksuelle, så vil det farve vores forståelse af relationen med det feminine, der ikke forstår sig selv på denne måde, men har langt flere nuancer i den feminine selvforståelse. Så hvad gør vi ved det som mænd? Når det maskuline selvbillede forstår sig gennem seksualiteten, så vil det mene, at forandringer skal komme i det der er omkring os. Rom. 12:1-2 taler sig tydelige sprog: Forandringer kommer inde fra. Når det maskuline begynder forstå det og tager ansvar for egen forandring, så vil omgivelserne også begynde at forandre sig. Det er selve kernen i hvad Gud lagde ned i det maskuline.

Lokation: Klasselokale I

13.15 - 14.00
Mand og Mand - v. Ruben Knudsen
Mand og Mand Imellem ligger i år på seminarsporet omkring køn og seksualitet. Seksualitet er gave som desværre for mange bliver et problem og derfor undersøger vi hvorfor det gør det. Og vi kommer også til at se lidt nærmere på hvordan det maskuline ofte forstår sig ved seksualiteten. Når det maskuline forstår sig selv gennem det seksuelle, så vil det farve vores forståelse af relationen med det feminine, der ikke forstår sig selv på denne måde, men har langt flere nuancer i den feminine selvforståelse. Så hvad gør vi ved det som mænd? Når det maskuline selvbillede forstår sig gennem seksualiteten, så vil det mene, at forandringer skal komme i det der er omkring os. Rom. 12:1-2 taler sig tydelige sprog: Forandringer kommer inde fra. Når det maskuline begynder forstå det og tager ansvar for egen forandring, så vil omgivelserne også begynde at forandre sig. Det er selve kernen i hvad Gud lagde ned i det maskuline.

Klasselokale I

Gud skabte hele mennesket

Samspillet mellem kroppen, tanker, følelser og tro er komplekst. Vi er ikke blot sammensat af en enkelt del, men af et hele, hvor hver dimension er betydningsfuld og former vores opfattelse af verden, os selv og Gud. Men vores opdragelse, vaner og kirkekultur kan skabe over- eller understimulering af visse områder, hvilket kan efterlade os forvirrede. Hvad er egentlig "rigtigt"? Hvordan håndterer vi specifikke følelser eller tanker? Hvorfor kan det virke som om, at kroppen "har sin egen vilje"? Kom og blive klogere på, hvorfor en kropslig sansende tilgang kan være en vej til sundere liv og tro, hvorfor troskrise eller egen mental belastning kan hænge uløseligt sammen med vores følelsesmæssige ophav, og hvordan meditative praksisser kan være en vej til forebyggelse af stress og belastning.

14.30 - 15.30
Helhed og sammenhæng mellem krop, tanker, tro og følelser
Krop, tanker, følelser og tro kan opleves som forskellige rum i vores eksistens - nogle gange er vi det ene sted, andre gange det andet. Virkeligheden er, at det hele hænger sammen og er fantastisk smukt designet. Udfordringen er, at vi ofte ikke lytter til de sanser, som Gud har givet os og lærer af den sammenhæng, som vi er skabt til at udtrykke og udleve. På dette seminar vil Rie fortælle om hendes syn på 'det hele jeg' og hvordan bl.a. kropsbevidsthed gør os til sundere mennesker. Du vil lærer om hjernens overordnede funktioner og hvordan krop og tro har indflydelse på vores opfattelser af livet og verden.

v. Rie Skårhøj

Lokation: Klasselokale I

14.30 - 15.30
"Hvis Gud accepterer mig, hvorfor kan så jeg ikke?"
Vi er rundet af forskellige (kirke)kulturer, hvor visse udtryk af tanke, følelser og meninger har været velkomne, mens andre er blevet ignoreret. På samme tid bærer vi forskellige erfaringer fra vores tidligste nære relationer med i livet, som danner en basis for, hvordan vi tænker og oplever os selv - og Gud. I dette seminar går vi tæt på hvad der former os følelsesmæssigt, og hvordan det påvirker vores relation til os selv og Gud med særligt fokus på de tilfælde, hvor der opstår et mismatch mellem det vi tænker om Gud og den følelsesmæssige erfaring af Gud og os selv.

v. Heidi Frølund

Lokation: Klasselokale I

14.30 - 15.30
Meditative praksisser og stress
”Stress-belastning”, ”hjernetræt”, ”mental load”, ”omsorgstræt” eller ”udbrændt”. Måske du kender til disse termer, der alle beskriver af-arter af (stress)-belastning, og som rammer flere og i stadig flere former og kontekster. Samtidig bliver markedet for løsninger stadig større.

 • Hvordan navigere vi i et samfund som får selv de mest robuste til at føle sig (stress)-belastede?
 • Kan vi tænke vores liv og hverdag på en anden måde og forebygge?
 • Kan vi finde redskaber i den kristne tradition?

I dette oplæg, vil vi se på, hvordan meditative redskaber kan være en vej til mere ro i hverdagen. Du får en forståelse af hvad der sker i kroppen under meditation, og hvorfor meditation er så populært til at forebygge og behandle stress(-belastning).

Vi vil også se på forskellige meditative bøns-praksisser.
Glæd dig til en pause og lidt ro midt på den pulserende festivalplads …

v. Maria Langer

Lokation: Klasselokale I

Profetisk workshop

Et praktisk rum med mulighed for at arbejde med profetiske ord og den profetiske tjeneste. Jesus er den gode hyrde, og vi må som hans fåreflok lære at høre hans røst. På samlingerne vil der være god tid til at søge Hans nærvær og lytte til hvad han vil os, som enkeltpersoner, og for dem som er tilstede. Hver dag indledes der med et personligt vidnesbyrd om mødet med den profetiske dimension i troen, hvorefter der vil være et kort input til en sund profetisk praksis. Vi slutter med god tid til at lytte til hyrdens røst. Så længes du efter at høre fra Gud, eller bare være i hans nærvær så ses vi på den profetiske workshop!

Format

Hver dag vil der være et kort oplæg, med en personlig vinkel på vandringen ind i det profetiske på 10 min. Derefter vil Mathilde og Anders på skift give et input om sund profetisk praksis på 10 min. Til sammen max 20 min. Derefter en faciliteret tid til bøn og til at lytte efter ord og billeder for hinanden og for dem som er til stede. Vi skal være i minioaseteltet, og der er ikke noget seminarspor efter den profetiske workshop, så der vil være mulighed for at seminaret flyder over i tid I Herrens nærvær, eller til at blive i det som sker til seminaret. Der vil ligeledes være nogen fra teamet der bliver i teltet efter det ocielle program er ovre, og står til rådighed for samtaler eller bedømmelse osv.

13.15 - 14.00
Hvad er det profetiske? v. Anders Lindegaard
Personligt vidnesbyrd af Anders Lindegaard

Lokation: MiniOase

13.15 - 14.00
Hvordan lærer vi at lytte til Gud? v. Mathilde Krüger
Personligt vidnesbyrd af Mathilde Krüger

Lokation: MiniOase

13.15 - 14.00
Hvordan taler Gud, og hvordan ved vi, det er Gud? v. Anders Lindegaard
Personligt vidnesbyrd af ung fra Oasenetværket

Lokation: MiniOase

13.15 - 14.00
Hvad gør vi med det, Gud taler til os? v. Mathilde Krüger
Personligt vidnesbyrd af Henning Overgaard

Lokation: MiniOase

13.15 - 14.00
Hvordan skaber vi en sund profetisk kultur? v. Anders Lindegaard
Personligt vidnesbyrd af Niels Peter Nielsen

MiniOase

Skaberværksted

SKABT TIL AT SKABE

Vi tror på, at vi er skabt til skabe, og at der er særlig velsignelse ved at skabe sammen.
Vi ønsker at du som kunstner eller kreativ kan blive blive inspireret og udfordret, få mulighed for at lære nyt samtidig med at du selv bidrager med det som du kan. Kig forbi Skaberværksted hvor vi ønsker at skabe gode rammer om at skabe sammen. Formålet med Skaberværksted er at få mennesker til at skabe sammen.
Bærer du rundt på en sangtekst, en podcast ide, melodien til et omkvæd, en bogtitel, den første linje til en digtsamling, en visuel ide? - vi vil meget gerne høre om den.

13.15 - 14.00
Idéernes legeplads

Vi tror på, at vi er skabt til skabe, og at der er særlig velsignelse ved at skabe sammen.

Det skal vi høre meget mere om. Hvordan skaber man et rum hvor der er plads til at skabe frit, hvordan kommer vi i gang, og hvordan hjælper vi hinanden videre?

Lokation: Teknologicenteret / Sonar Music

 

14.30 - 15.30
Skabelsesberetning

Vi får besøg af Sofie Due der i et samtaleformat fortæller om hendes skabelsesberetning. Både hendes egen tilblivelse som kunstner, og tilblivelsen af hendes kunst.

Skabelsesberetninger er fortællingen om skabelsesprocesen, hvordan kreativitet opfattes, hvor inspiration kommer fra og om det altid er så let som det ser ud.

Lokation: Teknologicenteret / Sonar Music

13.15 - 14.00
Sonar Deconstruct producer session

Vi får besøg af producer Andreas Hedegaard Mikkelsen - AKA: Slwmo Beats.

Andreas er produceren bag store hits som ”Happy life – Marcus Wav” og titelsangen fra filmsuccesen Meter i sekundet ”Så ved man hvad man får – Lasse Dein”.

Andreas vil åbne et par projekter for alle os, der har lyst til et spændende indblik bag den færdige og polerede facade vi i dag kender fra sangene.

Lokation: Teknologicenteret / Sonar Music

 

14.30 - 15.30
Sonar Music club

Har du en lille producer gemt i maven? I dette seminar kaster vi os over musikproduktion. Efter en intro til de basale principper i musikproduktion, bliver dert mulighed for selv at prøve kræfter med at lave dine egne produktiober, og måske møde andre personer der også får ild i øjnene når de hører et tungt beat. Seminaret er en smagsprøve på Sonar Musics musikklubber, der starter op rundt i landet fra august i år.

Lokation: Teknologicenteret / Sonar Music

13.15 - 14.00
Deconstruct Podcasts

Her vil podcasten “Ærlig proces” blive åbnet op, og du får indblik i processen bag. Derudover kan du komme med ned i dybet af tracks og music når en ny podcast bliver til - en podcastdokumentar om Værftet på Bornholm tager form.

Lokation: Teknologicenteret / Sonar Music

 

14.30 - 15.30
Podcast

Tag dit podcastprojekt med... Camilla Engrob vil styre en proces, hvor vi sammen vil udvikle videre på ideerne. Vi vil sammen afdække stopklodser, og forhåbentlig skubbe projektet lidt tættere på udgivelse.

Lokation: Teknologicenteret / Sonar Music

13.15 - 14.00
Netværkssamling for lovsangere - del 1

DanskOases Lovsangs-netværk og Sonar Music er vært for en samling for alle lovsangere og kreative. Seminarblokken byder på fælles lovsang, forbøn, inputs fra Arvid Asmussen - Lovsangspræst i Silkeborg Oasekirke og Jonatan Rabjerg – leder af Sonar Music. I pausen vil det være tid til en netværks-is i solen.

Lokation: Teknologicenteret / Sonar Music

 

14.30 - 15.30
Netværkssamling for lovsangere - del 2 - breakout

Breakoutsessions:

 • Breakout 1: Sangskriverpanel v. bl.a. Torben Callesen og Peter Højlund
 • Breakout 2: Lovsangsledelse og kropssprog v. Hanne Dalsgaard
 • Breakout 3: Lovsang i Guds nærvær v. Arvid Asmussen

Lokation: Teknologicenteret / Sonar Music

13.15 - 14.00
Din kirkes mixer

Overvejer du at tage et skridt ind i at mixe lyd i din kirke, eller gør du det allerde og ved en masse om at live lyd, så kig ind til dette seminar, hvor vi fokuserer på at mixe god lyd til kirker.

Lokation: Teknologicenteret / Sonar Music

 

14.30 - 15.30
Sonar Music for børn

Alle børn og barnlige sjæle er velkomne til et brag af en workshop. Vi indspiller skøre lyde, leger med de lyde vi får ind, og ser om vi på en time kan lave vores helt egen SommerOase sang.

Lokation: Teknologicenteret / Sonar Music

Lokal mission

På dette seminarspor vil vi ud fra personlige historier blive inspireret i at være i mission, lige der, hvor vi er. Vi skal høre forskellige historier fra nogle af dem, der til daglig arbejder med at være i lokal mission. Det er historier fra Åbenrå, Silkeborg, Slagelse, Roskilde og Karlslunde. Det er historier om at dele evangeliet i gospelmiljøet, blandt udsatte, i psykiatrien, på aftenskolen, gennem åbne fællesskaber og gennem Alpha .

Dette seminarspor er for dig, der drømmer om at være i mission og gerne vil have inspiration til at komme i gang og for dig som er i gang og gerne vil blive inspireret til at blive ved - også når det er hårdt. 

Sporet ledes af Peter Tingleff og Nina Leinum Nørgaard, som til daglig arbejder med Kirke på vej i Roskilde Stift. Kirke på vejs vision er at være en bevægelse af mennesker, der lytter til Gud, til hinanden og til det område vi er en del af. Det er en vision om, at handle på baggrund af det, vi hører i fællesskab med andre.

Du kan læse mere her: www.kirkepaavej.dk

14.30 - 15.30
Åbne fællesskaber med Kristus i centrum

Kirke på vej startede med en drøm om at være udenfor kirkens mure, møde mennesker og være kirke der. Peter Tingleff vil fortælle lidt om drømmen og visionen, og et team fra Slagelse Kirke på vej vil dele deres historie med os. De var en lille håndfuld, der startede for få år siden med en drøm og med at bede sammen for deres by. Nu har de kontakt til over 50 mennesker, hvoraf de fleste er på vej i troen eller er nye i troen. De møder mennesker gennem enkle åbne fællesskaber, hvor alle kan være med, og med Kristus i centrum. Kom og hør om deres vandring med kampe og velsignelser og bliv inspireret i, at vi alle kan være med til at lave sådanne små åbne fællesskaber, hvor nye kan vokse i troen.

Lokation: Klasselokale F

14.30 - 15.30
Kirke i gospelmiljøet: Fra drøm til virkelighed

Torben Callesen har gået mange skridt i drømmen om, at mennesker må møde Gud og være en del af et åbent kristent fællesskab gennem Gospelmusikken. Der har været kampe og velsignelser undervejs og han vil dele ud af hans vandring til inspiration og kampgejst for os andre.

Lokation: Klasselokale F

14.30 - 15.30
Historier fra kanten: Guds rige i psykiatrien

Nina Leinum Nørgaard og Katrine Pihl Sode laver ugentligt sangfællesskaber i psykiatrien i Roskilde. Det startede med en nød for mennesker, der kæmper med psykiske lidelser, og en drøm om, at sangen og fællesskabet kan gøre en forskel. De vil dele deres historie om, hvordan det er at være tilstede der sammen med mennesker, der er i mørket, og hvordan de ser Guds rige bryde frem lige der i det skrøbelige og sårbare med en sådan kraft og kærlighed, at man ikke er tvivl om, at Guds rige er lige her.

Lokation: Klasselokale F

14.30 - 15.30
Guds rige der rækker ud til byens behov

I Silkeborg har de gennem mange år haft et stort diakonalt arbejde i byen, for at række ud til særligt udsatte grupper. De samarbejder med kommunen og yder en stor indsats for at bringe Guds rige lige, der hvor de ser nøden er. Karsten Holm er med i arbejdet med at hjælpe ukrainske flygtninge og han vil dele med os, hvordan skridtene og vandringen har været i det. Vi skal høre om hvilke velsignelser det giver personligt og til meningheden, om kampene og hvilke prakisser, han vil give videre til os andre i at række ud med næstekærlighed og evangeliet, lige der hvor vi er.

Lokation: Klasselokale F

14.30 - 15.30
Alpha - hvad kan det betyde for menigheden

Alpha kurserne har igennem mange år haft stor betydning for mange og medvirket til at mange mennesker har fået kendskab til den kristne tro og at flere har fået en berøring af Gud.

På dette seminar hører vi hvilke erfaringer, der er bl.a. fra Karlslunde Strandkirke som har holdt Alpha siden 1995, og hvordan det har været med til at forme menigheden. Vi vil dele gode historier om mennesker som er blevet berørt af Gud og tale om friheden i at lade Helligånden råde og betro sig som hans redskaber. Vi kommer også med gode ”hands on” eksempler på. hvordan man kommer i gang, og hvordan de nye materialer gør det let tilgængeligt.

Medvirkende: Sognepræst Anders Michael Hansen og sekretariatsleder Karsten Bach

Lokation: Klasselokale F

Oplev SommerOase

KØB DIN BILLET