VoksenOase

VoksenOase er et sted, hvor du bliver opmuntret, inspireret og fyldt på af Guds ord og kraft. Vi ønsker, at du får hjælp og inspiration til at leve som en efterfølger af Jesus i alle livets facetter, således at du kan tage hjem fra SommerOase i en tættere vandring med Jesus, udrustet til at tjene i Guds kraft.
 
Formiddagen i StoreTelt vil i år være opbygget med en klassisk Bibeltime, hvor vi dykker ned i forskellige personer fra Biblen og ser nærmere på, hvad Gud har at sige til os gennem hans ord. Efter Bibeltimen vil der være lovsang og tid til tilbedelse, hvorefter vi fortsætter med et interview med en relevant person fra ugen. I forlængelse af undervisningen vil der være tid til at respondere i form af lovsang og forbøn.
 
Om aftenen mødes vi i StoreTelt til den store daglige fejring af Guds godhed, nåde og kærlighed. Vi giver Gud ære i sang, forkyndelse, stilhed, refleksion, bøn og forbøn.