Ankomst og camping

Du skal oplyse dit ordre nr. til udlejeren, hvis de skal levere campingvognen.
Læs mere om proceduren for campingvognsudlejere

Vi kan først oplyse dit pladsnummer ved ankomst, da vi planlægger helt op til ankomstdagen.

Pladsen åbner lørdag d. 15. juli – adgang på pladsen tidligere foregår kun efter aftale.

Der er åbent for check-in lørdag d. 15. juli kl. 11.00 - 22.00

Andre muligheder:

 • Deltagere på WorkCamp: Medbring campingvogn (til senere opstilling) fra mandag 10. juli kl. 8.00
 • Campingudlejere: Check-in og opstilling fra fredag 14. juli kl. 8.00
 • Landsbyhøvdinge: Check-in og opstilling fra fredag 14. juli kl. 16.00 

Vi kan ikke garantere adgang til strøm, toiletter og vand på pladsen før kl. 12.00 lørdag d. 15. juli.

Fra Horsens Station anbefaler vi bus nr. 220, som kører lige til busstoppestedet ved SommerOase og Bygholm Landbrugsskole på Hattingvej.

Praktisk på SommerOase

Affald sorteres og smides ud i affaldscontainerne ved de fem affaldsstationer, der er opsat ved hver toilet-ø. Affaldet skal sorteres i fem kategorier:

 • Madaffald (kun madaffald, ikke nedbrydelige poser)
 • Restaffald
 • Papir og pap
 • Glas
 • Emballage: Metal, mad- og drikkekartoner og blød og hård plast

Vi opfordrer til at være grundige med sorteringen, da det ellers bliver meget dyrt for SommerOase at komme af med affaldet igen.

Hjælp os med at holde pladsen ren! Saml affald op og smid det i den nærmeste skraldespand. Efterlad din plads og din landsby lige så ren, som da du rykkede ind.

SommerOase slutter lørdag d. 22. juli med fælles oprydning 09.00-13.00 og herefter fælles frokost. Vi håber, du har lyst til at give en hånd med.

Herefter fortsætter WorkCamp 2, hvor du er meget velkommen til at deltage! Læs meget mere om WorkCamp her: sommeroase.dk/workcamp.

SommerOase-armbåndet er din adgang til SommerOase-pladsen samt alle aktiviteter. Både partout-armbåndet og armbånd til dagsgæster skal bæres tydeligt og skal fremvises på forespørgsel af SommerOase-medarbejdere.

Går dit armbånd i stykker, skal du henvende dig i receptionen. Husk at medbringe det ødelagte armbånd, som bevis for at du har adgang til pladsen, samt dit ordrenummer.

Af brand- og sikkerhedshensyn er det ikke tilladt at parkere på campingområdet og kørsel på pladsen er ikke tilladt. Eneste undtagelse er ved opsætning og afhentning af campingenheder samt SommerOase servicevogne med synlig køretilladelse i forruden.

Alle overnattende gæsters biler skal efter ankomst og opstilling af campingenhed parkeres på langtidsparkeringen (P1).

Alle dagsgæsters biler skal parkeres på de to dertil indrettede parkeringsområder (P3 og P4).

Reglerne er en forudsætning for, at vi kan få tilladelse til at afholde SommerOase og er udarbejdet på baggrund af bygningsreglementets foreskrifter om brandforebyggelse på midlertidige festival- og campingområder. Desuden er vi vilde med en festivalplads, hvor børn kan lege og færdes uden fare for trafik.

Biler med registreret handikapskilt kan læse mere under ”Handicapservice”.

Ved uautoriseret parkering af biler på steder, hvor de er til gene eller udgør en sikkerhedsrisiko kontaktes politiet.

Børn er altid forældrenes/værges ansvar. Vi opfordrer til at holde øje med børnene og forsyne dem med telefonnummer, hvis de skulle blive væk.

SommerOase indhenter børneattester på alle medarbejdere og frivillige på børne-sporene med deltagere under 15 år.

Campingvogn eller telt må kun opstilles på det anviste sted og må ikke efterfølgende flyttes til et andet sted.

Cykling er tilladt på campingområdet, men giv altid plads til gående. Ved cykelparkering omkring Storetelt og Oasetorvet henvises der til anviste cykelparkeringsområde.

Alle dagsgæster skal henvende sig i receptionen, hvor de kan købe en dagsbillet eller afhente deres armbånd, hvis dagsbilletten er købt på forhånd.

Læs mere mere om dagsbilletter og gæster her: sommeroase.dk/billetter

Det er IKKE tilladt at bruge el-varmere og andre store strømforbrugere (læs mere under punktet Opvarmning / Varmeblæser). Sørg for at deles om de stik, der er til rådighed. Brug gerne forgrener-ledninger. Spar på strømmen!

Elbiler må IKKE oplades på pladsen (læs mere under punktet Elbiler).

Elbiler må IKKE oplades på pladsen. Du skal bruge ladestanderne, der sidder på Bygholms hovedbygning.

Vejledning til opladestandere på Bygholm Landsbrugsskole:

 1. Hent app'en "Monta" på din telefon
 2. Opret dig som kunde og tilmeld dit betalingskort til app'en

Vær opmærksom på at have en lang forlængerledning med, især hvis du ligger i telt eller lejer din vogn ved en campingudlejer og ikke ved, hvad der findes i vognen.

Vær opmærksom på fugt og regnvejr. Benyt kun el-udstyr egnet til udendørs brug.

SommerOase-teamet etablerer og fordeler mere end 1.200 udtag på pladsen, men opfordrer til hensyntagen og til at deles om udtag og kabellængder.

Egne medbragte fryseelementer kan lægges i fryserne i køkkenteltene på pladsen.

Glemtesager indleveres i receptionen. Her kan du i ugens løb henvende dig, hvis du har tabt eller mistet noget. Glemte sager opbevares i 10 uger efter SommerOase, der kommer løbende opslag på SommerOase Facebook med billeder af alle glemte sager. Ikke afhentede sager indleveres til en lokal genbrugsbutik i oktober.

Få dage efter SommerOase flyttes hittegods til Oasekontoret. Bemærk at der er ferielukket på kontoret indtil mandag i uge 34. Kontakt info@danskoase.dk ang. glemte sager.

Din medbragte gas-grill må anvendes ved den enkelte campingenhed (dog kun i caravan-gader, IKKE på teltpladserne) under forudsætning af at:

 • Gasflasker ikke har en tilladelig fyldning på mere end 11 kg
 • Der højst anvendes 1 gasflaske pr. kogeapparat/grill
 • Der højst er en reserveflaske pr. campingenhed
 • Gasflasker sikres mod påkørsel og placeres oprejst
 • Minimum 5 meters afstand til nærmeste teltplads (små telte, villatelte og fællestelte)

Fastmonterede gastanke på caravanenheder (campingvogn, autocamper, camplet) kan tillades, såfremt de har en tilladelig fyldning på højst 40 kg. Der kan ske tilkobling fra gasgriller direkte fra tanken.

Orienter dig altid om nærmeste slukningsmateriel og medbring gerne håndsluknings-udstyr i campingenheden.

Det er IKKE tilladt at benytte åben ild i form af kogeapparater der drives af gas eller fast stof på teltpladser (små telte, villatelte, fællestelte), jf. Bygningsreglementets vejledning til Kapitel 5 – Brand, Bilag 11 – Præaccepterede løsninger for midlertidige transportable forsamlingstelte, camping- og salgsområder, som foreskriver at sådanne apparater ikke må anvendes i teltområder uden krav om indbyrdes afstand mellem teltene.

SommerOase stiller ikke grill til rådighed – men du har sikkert en venlig nabo i landsbyen, som du kan dele med.

Kulgrill eller anden medbragt grill, hvor der anvendes fast stof, må udelukkende benyttes på de dertil indrettede grillpladser med de nødvendige sikkerhedsafstande og brandværnsforanstaltninger jf. Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014. Kig efter de afmærkede grillpladser på oversigtskortet.

SommerOase stiller ikke grill til rådighed – men du har sikkert en venlig nabo i landsbyen, som du kan dele med.

Det er IKKE tilladt at tænde bål på pladsen med undtagelse af ved den dertil indrettede bålplads mellem fodboldbanen og skolebygningerne (nr. 6 på kortet).

 

Kontanter kan i mindre omfang hæves i butikkerne. MobilePay og betalingskort kan benyttes i SommerOases butikker.

Hunde og andre kæledyr skal altid holdes i snor og må ikke medtages indendørs på Bygholm Landbrugsskole eller i samlingsrum/-telte. Undtaget herfra er registrerede førerhunde.

Alle landsbyer på SommerOase har en landsbyhøvding. Høvdingen er vært i landsbyen og kan svare på mange spørgsmål. Alle gæster bedes være opmærksomme på og rette sig efter landsbyhøvdingens anvisninger.

Mandag aften er der landsbyparty, hvor vi opfordrer alle til at spise aftensmad sammen i landsbyerne og måske lave nogle aktiviteter for både store og små.

Alle opfordres til at flytte spisestuen ud af forteltet. Landsbyhøvdingene er værter ved arrangementet.

Skolens bygninger aflåses hver aften fra kl. 01:00, og åbnes igen fra kl. 06:00. Fra 24:00-06:00 vil der være runderende nattevagter på hele pladsen.

Parkering er ikke tilladt nogen steder på campingområdet, af hensyn til brandfare og legende børn. Der henvises til de markerede parkeringsområder. Biler med registreret handikapskilt kan læse mere under ”Handicapservice”.

Opvarmning af campingenheder må IKKE ske med elvarme, da SommerOase-pladsens el-infrastruktur har begrænset kapacitet. Desuden forventer vi som følge af de stigende el-priser en ærgerlig ekstraudgift på 100.000 kr. til el. Hvis campingenheder desuden opvarmes ved el, mister vi således betydelige midler, som vi hellere vil bruge på at lave en fantastisk festival med spændende program og lækre faciliteter.

Pak en ekstra sweater og et hyggetæppe og ryk sammen i forteltene.

Opvarmning med gas eller olie må KUN benyttes i caravan-enheder (campingvogn, autocamper, camplet), hvis der er et fastmonteret varmesystem i campingenheden (Bygningsreglementets vejledning til Kapitel 5 – Brand, Bilag 11 – Præaccepterede løsninger for midlertidige transportable forsamlingstelte, camping- og salgsområder).

Program offentliggøres i App'en, så snart det er klar.

Receptionen findes ved hovedindgangen til bygningerne, her kan du få svar på de fleste spørgsmål under SommerOase.

Åbningstider:
Lørdag:

 • 11.00 - 22.00


Søndag-fredag:

 • 9.00 - 12.00
 • 13.00 - 17.00
 • 18.00 - 19.30
 • 21.00 - 22.00

Der skal være ro på pladsen mellem 23.00 - 06.00. Vis hensyn og respektér SommerOases nattevagter og deres anvisninger.

Rygning foregår udelukkende udendørs. Alle rygere kan få udleveret et lommeaskebæger i receptionen. Udover brug af lommeaskebægere henvises der til de opstillede askebægere på pladsen eller egne medbragte askebægere ved campingvogne og telte. Dermed passer vi sammen på naturen og gør pladsen mere brandsikker. Derudover opfordrer vi til at tage hensyn til dem omkring én, når der tændes en cigaret.

Der er totalt røgfrit i alle telte og indendørs på skolen. Det gælder også værelser på skolen.

Snus bedes smides i skraldespande og ikke i naturen.

Skadestuen på SommerOase kan kontaktes på tlf. 25 23 40 00 mellem 8.00 - 24.00.

Lægevognen findes lige ved OaseTorvet (nr. 25 på kortet) og har følgende åbningstider:

 • 8.45 - 9.30
 • 13.00 - 14.00
 • 18.30 - 19.15

Ved akutte natlige skader henvises til skadestuen i Horsens. Ring til Region Midtjyllands lægevagt på tlf. 70 11 31 31. Ved alvorlig ulykke eller livstruende sygdom, ring 112.

Tag SommerOase bussen til Super Brugsen Hatting.

Gratis med SommerOase armbånd.

Kører hvert. 20. minut mellem 13.00-16.00

SommerOaseToget kører rundt på pladsen fra Grusvejen og Hovedgaden og til StoreTelt og ifm. morgenmøderne til BørneOase.
Toget kører i følgende tidsrum:

 • 9.00-10.00
 • 12.00-13.30
 • 15.00-15.30
 • 18.10-19.30

Har du spørgsmål eller problemer, henvend dig da først til din landsbyhøvding og evt. derefter i receptionen.

Toiletter og bad finder du på campingpladsen. Handicaptoilet findes ved OaseTorvet, mens handicapbad kan findes i værelsesfløjen nærmest campingpladsen.

For folk på værelser er der mulighed for bad på skolen. Det koster ikke ekstra at tage bad på SommerOase, men vi henstiller til at spare på vandet og give plads til hinanden.

Vaskepoletter til skolens vaskeri kan købes i receptionen. Poletter virker både til vaskemaskine og tørretumbler.

WorkCamp er d. 10.-15. juli, hvor vi sammen bygger SommerOases fysiske rammer.

 

LÆS MERE OM WORKCAMP

BogCaféen
Lørdag: 21.00 - 24.00
Søndag-Fredag: 11.00 - 24.00

Café - StoreTelt
Lørdag: 19.00 - 21.30
Søndag - Fredag: 9.30 - 12.00 og 19.00 - 21.30

Mission Afrika Genbrug
Søndag - Fredag: 11.00 - 19.30

Morgenmadsbutikken
Søndag - Fredag: 7.30 - 9.30

OaseKøkkenet (Restaurent)
Morgenmad | 49 kr.: 8.00 - 9.00
Frokost | 59 kr.: 12.00 - 13.00
Aftensmad | 79 kr.: 17.00 - 19.00

OaseTorvet
Der er altid åbent på OaseTorvet til at slå sig ned og nyde livet. OaseTorvets butikker har varierende åbningstider, og dem kan du se på pladsen.
Dog er åbningstider som minimum fra kl. 11.30 til kl. 13.30 og fra kl. 16.00 til 19.30

Receptionen
Lørdag - ankomstdag, 15. juli 2023: 11.00 - 22.00
Søndag - fredag: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, 18.00 - 19.00 og 21.00 - 22.00

Slikbutik
Søndag - fredag: 14.00 - 17.00

SommerOase Skadestuen
Alle dage: 8.45 - 9.30, 13.00 - 14.00 og 18.30 - 19.15