Talere

Talere

På SommerOase ønsker vi at du skal inspireres og motiveres til livet med Kristus!

Vi inviterer derfor forskellige talere til at forkynde det de har på hjerte ud fra årets tema: Hellig: Hel og anderledes.

Mød talerne på SommerOase 2024 her på siden.


Cath Livesey (UK)

Cath Livesey leder Accessible Prophecy og samarbejder med kirker over hele verden for at udvikle en sund og moden profetisk kultur, der både styrker discipelskab og mission. Hun er forfatter til ‘My Sheep Have Ears‘, ‘Holy Disruption‘ og ‘The Prophetic Lifestyle Course‘ og har mange års erfaring med at undervise og træne folk i at høre Guds stemme og bruge profetiens gave. Hun elsker at bo i Sheffield (Storbritannien) med sin familie og være en del af St. Thomas’ Church Philadelphia.

 

English translation

Cath Livesey leads Accessible Prophecy (accessibleprophecy.com), working with churches across the world to develop a healthy and mature prophetic culture that both resources discipleship and empowers mission. She is the author of ‘My Sheep Have Ears‘, ‘Holy Disruption‘, and ‘The Prophetic Lifestyle Course‘ and has many years’ experience of teaching and training people to grow in hearing God’s voice and using the gift of prophecy. She loves living in Sheffield (UK) with her family and being part of St. Thomas’ Church Philadelphia.


Egil Elling Ellingsen (NO)

Egil Elling er præst i IMI-kirken og bor sammen med sin kone Hildegunn og deres tre børn i Stavanger. Fra menigheden i Stavanger drives menighetsnetværket Agenda 1, som har arbejde i over 20 lande. Egil Elling har skrevet flere bøger. De sidste er ‘Godhetseffekten‘ (2019) og ‘Fem toneangivende personer‘ (2023).

 

English translation

Egil Elling is a pastor at IMI Church and lives with his wife Hildegunn and their three children in Stavanger. From the congregation in Stavanger, the church network Agenda 1 is operated, which work is involved over 20 countries. Egil Elling has written several books, with the latest being ‘Godhetseffekten‘ (2019) and ‘Fem toneangivende personer‘ (2023).


Paul & Becky Harcourt (UK)

Paul og Becky leder All Saints’ Woodford Wells i Nordøst London, og Paul var også national leder for New Wine England fra 2016-2023. De har besøgt mange lande, undervist og vejledt mennesker i at leve livet i Ånden. De har to voksne børn med særlige behov, hvilket medfører daglige udfordringer, men tilføjer en dybde til livet, som ellers ville mangle.

Sammen har de skrevet bogen ‘Walking on Water‘ og deruodover at Paul også forfattet ‘Growing in Circles‘.

 

English translation

Paul and Becky lead All Saints’ Woodford Wells in Northeast London, and Paul was also National Leader of New Wine England from 2016-2023. They have been to many countries, teaching and training people to live life in the fullness of the Spirit. They have two adult children with special needs, which presents daily challenges but adds a richness to life that would otherwise be lacking.

Together, they have written the book ‘Walking on Water‘, and in addition to that, Paul has also authored ‘Growing in Circles‘.


Christina Kjær Preisler

Christina er gift med Ulf, og sammen har de Elisabeth Rebecca og Nathaniel Thomas, og de bor lige udenfor Låsby på et dejligt landsted med to hunde og to heste. Hun er præst i Vejle Oasekirke. Før Gud kaldte Christina dertil, var hun præst i Metodistkirken og daglig leder på en rideskole. Hun er uddannet teolog fra Aarhus Universitet med speciale om ansvarsetik.

 

English translation

Christina is married to Ulf, and together they have Elisabeth Rebecca and Nathaniel Thomas. They reside just outside Låsby on a lovely country estate with two dogs and two horses. She is a pastor at Vejle Oasekirke. Before answering God’s call to Vejle, Christina served as a pastor in the Methodist Church and was the managing director of a riding school. She holds a degree in theology from Aarhus University with a specialization in ethical responsibility.


Christoffer Højlund

Christoffer bor med sin hustru og deres fire børn i Odense, hvor han er præst i Fyns Valgmenighed. Her er han optaget af, hvordan man er kirke på tværs af generationer, af livs- og trossituationer og geografisk afstand. Derudover sidder Christoffer i DanskOases lederskab og i Børne- og UngdomsOases bestyrelse.

 

English translation

Christoffer lives with his wife and their four children in Odense, where he serves as a pastor in Fyns Valgmenighed. He is passionate about exploring how to be a church across generations, diverse life and faith situations, and geographical distances. Additionally, Christoffer is part of the leadership team of DanskOase and serves on the board of Børne- og UngdomsOase.


Clement Stephen Dachet

Clement er gift med Louise, og sammen er de forældre til tre børn: Josefine, Benjamin og Joachim. Familien er medlemmer af Aarhus Valgmenighed. Han er født og opvokset i Nigeria, hvor han også har arbejdet som præst. Han har været missionær i Schweiz og boet i Danmark siden 2008. Clement har arbejdet på forskellige fronter i Danmark, herunder 10 års erfaring i en missionsorganisation med fokus på Afrika. Han har også været involveret i migrantarbejdet som konsulent inden for den danske folkekirke. Clement er en begavet bibellærer, ekspert i tværkulturel mission og en iværksætter af hjertet. Hans virkeefelt er såvel Afrika som Europa.

 

English translation

Clement is married to Louise, and together they are parents to three children: Josefine, Benjamin, and Joachim. The family are members of Aarhus Valgmenighed. Clement was born and raised in Nigeria, where he also worked as a priest. He served as a missionary in Switzerland and has been living in Denmark since 2008. Clement has worked on various fronts in Denmark, including 10 years of experience in a mission organization focusing on Africa. He has also been involved in migrant work as a consultant within the Danish National Church. Clement is a gifted Bible teacher, an expert in cross-cultural mission, and an entrepreneur at heart. His field of activity spans both Africa and Europe.


Keld Dahlmann

Vores generalsekretær, Keld Dahlmann, taler ved åbningsmødet lørdag aften. Han er uddannet teolog fra Aarhus Universitet og var gennem mange år præst ved Aarhus Valgmenighed. Det var en periode, hvor menigheden voksede til en af landets største og engagerede sig i dannelsen af nye menigheder. Derudover har han arbejdet som underviser og konsulent indenfor global mission. Keld blev i sin studietid engageret i Oasebevægelsen og har siden varetaget forskellige ledelsesopgaver, såvel i Oaselederskabet som i opbyggelsen af Børne- og UngdomsOase. Det var på den baggrund naturligt for ham at tiltræde som generalsekretær sidste år. Keld er 52 år, gift med Sara og sammen har de fire børn.

English translation

Our general secretary, Keld Dahlmann, will speak at the opening meeting on Saturday evening. He holds a degree in theology from Aarhus University and was a pastor at Aarhus Valgmenighed for many years. It was a period during which the congregation grew to become one of the country’s largest and engaged in the formation of new congregations. In addition, he has worked as a teacher and consultant in global mission. During his student years, Keld became involved in the Oase Movement and has since taken on various leadership roles, both in the leadership team of DanskOase and in the development of Børne- og UngdomsOase. It was natural for him to assume the role of general secretary last year based on this background. Keld is 52 years old, married to Sara, and together they have four children, one of whom still lives at home.


Simon Walsøe

Simon er gift med Anne, og de har to døtre på 7 og 10 år. Efter endt uddannelse fra Rytmisk Musikkonservatorium og en “karriere” som eksperimental jazzpianist på små, skumle, niche-scener i København og Berlin fik Simon et tydeligt kald fra Jesus om at hellige sig at bygge kirke og blive præst. Efter at have været præst i København Vineyard i nogle år, oplevede både Anne & Simon i 2017 et tydeligt kald fra Gud til at rykke op fra familie, venner og job i København og flytte til Aarhus for at plante en Vineyard kirke, som de i dag leder sammen. I sommeren 2022 overtog de ledelsen af Vineyard-bevægelsen i Danmark, og Simon arbejder nu 1,5 dag om ugen med at fremme og understøtte flere danske kirkeplantninger, kirkevækst og de danske Vineyardpræsters trivsel.

English translation

Simon is married to Anne, and they have two daughters aged 7 and 10. After completing his education at the Rhythmic Music Conservatory and a “career” as an experimental jazz pianist on small, obscure, niche stages in Copenhagen and Berlin, Simon received a clear calling from Jesus to dedicate himself to building a church and becoming a pastor. After serving as a pastor at Copenhagen Vineyard for a few years, both Anne and Simon experienced a distinct call from God in 2017 to uproot from family, friends, and jobs in Copenhagen and move to Aarhus to plant a Vineyard church, which they now lead together. In the summer of 2022, they took over the leadership of the Vineyard movement in Denmark, and Simon now works 1.5 days a week to promote and support multiple church plantings, church growth, and the well-being of Danish Vineyard pastors.


Pelle Kviesgaard

Pelle er præst i Aalborg Valgmenighed på sjette år. Han har 3 fadderbørn, som han er meget stolt af. Han prøver at gennemskue, hvordan man hører Guds stemme i en tid fyldt af støj. Og så sætter han stor pris på en kirke, hvor vi kan grine af os selv, og også gerne af ham.

 

English translation

Pelle has been a pastor at Aalborg Valgmenighed for six years. He has 3 godchildren of whom he is very proud. He endeavors to understand how to hear God’s voice in a time filled with noise. And he greatly values a church where we can laugh at ourselves, and also at him.

Tilmeld dig SommerOases nyhedsmail

* påkrævet

Kommende prisstigninger

Pris fra
1. maj 2024

1645 kr.

Kommende prisstigninger
for BUO-medlemmer
under 30 år

Pris fra
1. maj 2024

1545 kr.

Kommende prisstigninger

Pris fra
1. maj 2024

1095 kr.

Kommende prisstigninger
for BUO-medlemmer

Pris fra
1. maj 2024

995 kr.

Kommende prisstigninger

Pris fra
1. maj 2024

945 kr.

Kommende prisstigninger
for BUO-medlemmer

Pris fra
1. maj 2024

845 kr.

Kommende prisstigninger

Pris fra
1. maj 2024

825 kr.

Kommende prisstigninger
for BUO-medlemmer

Pris fra
1. maj 2024

725 kr.

Kommende prisstigninger

Pris fra
1. maj 2024

525 kr.

Kommende prisstigninger
for BUO-medlemmer

Pris fra
1. maj 2024

425 kr.

Kommende prisstigninger

Pris fra
1. maj 2024

100 kr.

Kommende prisstigninger
for BUO-medlemmer

Pris fra
1. maj 2024

Gratis

Kommende prisstigninger

Pris fra
1. maj 2024

100 kr.

Kommende prisstigninger
for BUO-medlemmer

Pris fra
1. maj 2024

Gratis

Dagsarmbånd

Hvis du ønsker at deltage på SommerOase mere end én dag,
men ikke en hel uge, så tilmelder du dig bare via BOOKING oppe i højre hjørne, og når du kommer til den del af tilmeldingen der hedder DØGN, så vælger du de dage, du ønsker at deltage.

Hvis du ønsker at deltage på SommerOase én dag,
så kan du sagtens vente med at bestille dit dagsarmbånd til du er på SommerOase. Hvis du gerne vil købe billetten før SommerOase, så holde øje med vores BOOKING-side, hvor der senere vil blive åbnet op for booking af dagsarmbånd.

Fortrydelses- og returret

Du har fuld fortrydelsesret ved tilmeldinger frem til 1. juni for SommerOase. Hvis du fortryder dit køb inden 1. juni, tilbagebetales købesummen til dig – dette gælder ikke for ordregebyret. Dette foregår ved refundering til det kort, ordren er betalt med.

Der er ingen fortrydelsesret på tilmeldinger til SommerOase der er foretaget efter 1. juni.

Ønsker du at fortryde dit køb, så skriv til info@sommeroase.dk med dit ordrenummer, og om det er hele ordren der skal annulleres eller dele af den.

Læs mere om fortrydelsesret på forbrug.dk

Kommende prisstigninger

Pris fra
1. februar 2024

1495 kr.

Pris fra
1. maj 2024

1645 kr.

Kommende prisstigninger
for BUO-medlemmer
under 30 år

Pris fra
1. februar 2024

1395 kr.

Pris fra
1. maj 2024

1545 kr.

Kommende prisstigninger

Pris fra
1. februar 2024

995 kr.

Pris fra
1. maj 2024

1095 kr.

Kommende prisstigninger
for BUO-medlemmer

Pris fra
1. februar 2024

895 kr.

Pris fra
1. maj 2024

995 kr.

Kommende prisstigninger

Pris fra
1. februar 2024

845 kr.

Pris fra
1. maj 2024

945 kr.

Kommende prisstigninger
for BUO-medlemmer

Pris fra
1. februar 2024

745 kr,

Pris fra
1. maj 2024

845 kr.

Kommende prisstigninger

Pris fra
1. februar 2024

699 kr.

Pris fra
1. maj 2024

825 kr.

Kommende prisstigninger
for BUO-medlemmer

Pris fra
1. februar 2024

599 kr.

Pris fra
1. maj 2024

725 kr.

Kommende prisstigninger

Pris fra
1. februar 2024

475 kr.

Pris fra
1. maj 2024

525 kr.

Kommende prisstigninger
for BUO-medlemmer

Pris fra
1. februar 2024

375 kr.

Pris fra
1. maj 2024

425 kr.

Kommende prisstigninger

Pris fra
1. februar 2024

100 kr.

Pris fra
1. maj 2024

100 kr.

Kommende prisstigninger
for BUO-medlemmer

Pris fra
1. februar 2024

Gratis

Pris fra
1. maj 2024

Gratis

Kommende prisstigninger

Pris fra
1. februar 2024

100 kr.

Pris fra
1. maj 2024

100 kr.

Kommende prisstigninger
for BUO-medlemmer

Pris fra
1. februar 2024

Gratis

Pris fra
1. maj 2024

Gratis