På SommerOase online sætter vi fokus på, hvordan Gud arbejder i vores verden i dag.

Til formiddagsmøderne kl. 10.30 får vi besøg af Arianna Walker, som over tre dage udfolder årets tema for os.

Bibeltimerne kl. 11.30 giver indblik i 2. Korintherbrev og ledes af Daniel Hougaard, Christoffer Højlund og Lars Meilandt Hansen.

På aftenmøderne synger vi lovsang med Arvid Asmussen og lytter til talere fra Oase netværket. Tirsdag aften udvides mødet med ekstra tid til lovsang og tilbedelse.

Arianna Walker

Arianna Walker er en fantastisk formidler, som brænder for kirkens rolle i at række håb og heling til brudte mennesker, ved at kalde dem ind i en levende relation til Jesus. 

På vores online formiddagsmøder vil Arianna udfolde årets tema om Åndens frugt for os med sit særlige blik for, hvordan Gud og Helligånden arbejder "i det lave". Hvordan kan vores kristne fællesskaber være steder for håb og helbredelse?

Arianna Walker er gift, har to børn og bor i Bradford, England. Hendes undervisning får selvfølgelig danske undertekster. Læs mere om Arianna Walker.

Christoffer Højlund m.fl.

De tre præster Christoffer Højlund, Lars Meilandt Hansen og Daniel Hougaard står for årets bibeltimer på SommerOase online i uge 29.

Præsterne tager fat på temaet om Kraften i det lave ud fra Paulus' andet brev til korintherne.

Læs mere om både præster og bibeltimer.

Oplev SommerOase online

KØB DIN BILLET