Årets tema

Temaet for SommerOase 2022 er "FRI".

SommerOase er for mange af os årets vigtigste ferieuge. En sabbatsuge hvor vi restituerer, nyder det varme kristne fællesskab og retter vores opmærksomhed mod Gud og det han gør i vores liv. Vi er sammen for at tilbede og møde den levende Gud. Og for at søge Hans vilje sammen. De seneste år har fokus været på Guds kraft som det overordnede tema; ”Kraften i det høje” og ”Kraften i det lave”. Vi har udforsket Helligåndens virke i verden, og hvordan vi kan være redskaber for hans frelsende, nyskabende og helende vilje.

Og nu er det tid til at rette vores fokus mod det som Gud gør i os, ved os, gennem os. I en brydningstid hvor kriser fylder meget i bevidstheden og grænser optegnes, vil vi fordybe os i Ham der med sit riges komme gør alting nyt – og fordybe os i hvordan Han gør det. Derfor kalder vi treårstemaet for SommerOase 2022-24:

FRI, SAMMEN og SENDT.

På SommerOase 2022 fokuserer vi på hvordan Gud befrier os og forvandler vores hjerter. Vi tror på, at Jesus kalder ethvert menneske til frihed, til at finde os selv i hans store fortælling og til at forvandles af hans kærlighed. Gud vil befri verden og det hele begynder med dig.

Oplev SommerOase

KØB DIN BILLET