Årets tema

Temaet for SommerOase 2021 er ”Kraften i det lave”. Vi følger hermed op på temaet for SommerOase 2019 med ”Kraften fra det høje”.

Hvordan ser vi Guds kraft komme til udtryk i mennesker og mellem mennesker i verden i dag?

Hvor vi i 2020 havde fokus på Åndens gaver, vil vi i 2021 have fokus på Åndens frugt. Hvordan ser et liv ud, når Guds Ånd får lov til at fylde os, og hvilken frugt skaber det i os og i den verden, vi er sendt til?

SommerOase strækker sig over 4 dage, og hver dag har sit eget fokus: 

Søndag: Gud virker i dag

Vi er inviteret til at være medarbejdere på Guds store frelsesplan. Vi kan føle os inkompetente, tvivlende, endda ambivalente eller mismodige over, om Guds kraft i det hele taget er i os. Vi kan opleve, at vores evner ikke slår til. Men Gud er allerede i gang med sin plan. Gud er missionens Gud og vi vil bruge søndagen på at åbne blikket for, at Gud vil det lave og allerede virker mellem os.

Søndag formiddag byder vi indenfor til gudstjeneste med præst i Aarhus Valgmenighed Hans-Christian Vindum Pettersson. Gudstjenesten er for hele familien.

Til aftenmødet får vi besøg af præst i Odder Frimenighed Elisa Wejse, som sætter fokus på hvordan Guds kraft virker i det lave. Nogle gange sker det på måder, som virker almindelige eller ydmyge. Og ofte ser vi, at Gud virker blandt de svage og brudte.

Mandag: Allerede elsket

Gud har givet enhver, der tror, ret til at være Guds børn. Vi skænkes en identitet som elsket. Uanset fejl, mangler og begrænsninger hører vi hjemme hos ham. Forankret i hans kærlighed, der ikke bygger på vores præstationer, men på Guds hjerte mod os, kan vi med frimodighed leve for ham og tjene Gud i verden. 

Dagen starter med BørneOase online, hvor børnene gennem bibelhistorie, sang og leg lærer om Åndens frugt. Mandag hører de om tålmodighed og venlighed.

Til formiddagsmødet for voksne får vi besøg af Arianna Walker, som gennemgår flere af Åndens frugter med os. Mandag handler det om kærlighed.

Efter en kort pause sender vi bibeltime, som tager udgangspunkt i 2. Korintherbrev i Bibelen, hvor Paulus bl.a. taler om styrken i svagheden og i magtesløshed udfolder Guds kraft sig helt. Bibelundervisningen gives af præster med tilknytning til DanskOase. Mandag er det Daniel Hougaard, præst i Sct. Pauls Kirke.

Mandag aften skal vi høre erhvervspsykolog Olu Robbin-Coker fortælle om, at vi er Guds elskede børn uanset vores fejl og mangler. Guds kraft hjælper os til at forstå, at vi allerede er elskede, og ud fra det kan vi arbejde med på Guds store plan.

Tirsdag: Aldrig forladt

Livet går ikke altid som planlagt. Vi møder lidelse, modgang, lukkede døre, tvivl, forfølgelse. Hvor er Gud henne, når vi virkelig befinder os i livets lavpunkter? Eller når vi bliver i tvivl om, hvorvidt Gud hører bøn eller vores liv bærer frugt? Tirsdag minder vi hinanden om Guds godhed og trofasthed. Gud er der - også når vores erfaring er fravær, ikke nærvær. 

BørneOase online har fokus på trofasthed og godhed.
Formiddagsmødet med Arianna Walker handler om tålmodighed.
Bibeltimen ledes af præst i Fyns Valgmenighed Christoffer Højlund.

Til aftenmødet skal vi høre Ole Backer Mogensen, præst i Græsted Kirke og formand for DanskOase, tale om at vi aldrig er forladt af Gud. Det gælder også, når vi ikke kan se frugterne af vores arbejde, eller vi oplever modgang, tvivl og tab af tro. Gud er der stadig, handler og taler, selvom han føles fjern og tavs.

Tirsdag aften udvider vi mødet med ekstra god tid til lovsang og tilbedelse sammen med lovsangspræst i Silkeborg Oasekirke Arvid Asmussen.

Onsdag: Altid i tjeneste

Gud er nær i lige præcis din hverdag. Han er ikke kun nær på SommerOase, hvor vi kan erfare en særlig berøring af Guds Ånd, men lige så meget i den almindelige dagligdag. 

Mange lige omkring os har aldrig mødt Jesus eller et troværdigt vidnesbyrd om ham. Også her er Guds kraft til stede, og Gud vil bruge os lige præcis der, hvor vi lever og bor og danner relationer. Evangeliet er også Guds kraft til frelse hjemme i parcelhuskvarteret eller på kollegieværelset. Vores handlinger, ord og tilstedeværelse kan bringe Kristus helt ud i hver en krog eller afkrog af Danmark. 

BørneOase online har fokus på mildhed og selvbeherskelse.
Formiddagsmødet med Arianna Walker handler om venlighed.
Bibeltimen ledes af præst i Horsens Valgmenighed Lars Meilandt Hansen.

Vi slutter SommerOase af med et aftenmøde, hvor Elon Jepsen, præst i Vor Frelsers Kirke, taler om Gud som kan bruge os lige hvor vi er. Med hans kraft kan vi bringe de gode nyheder til verden omkring os både gennem handlinger og ord.

Få overblik over programmet
Læs mere om talerne
Se BørneOase online

Syng med på temasangen "Jeg la'r mig fylde igen":